Калкты социалдык жактан коргоо

Ноокат райондук Эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан 2021-жылдын  ичинде райондогу ар түрдүү категориядагы жардамга муктаж   17 838  үй-бүлөдөгү    жарандарга 525 478 906,54   мин  сом социалдык төлөмдөрдү (аз камсыз болгон үй-бүлөргө жѳлѳкпул, акчалай компенсация жеке ассисент, сөөк коюуга, кош бойлуулук, президенттик өмүрлүк стипендия) төлөп  беришкен.

Описание: C:\inetpub\sites\nookat\sotcial_files\image001.png

Ноокат району боюнча кожолук саны 48058, калктын саны 304290 адамды түзѳт. Анын  ичинен 17 жашка чейинки балдардын саны 113 356 бала. Ноокат районунун 2021-жыл 31-декабрына карата 9386 үй-бүлөдөгү 31 191 бала  “Үй-бүлѳгө кѳмѳк” жөлөкпулун  алат. Бул жалпы кожолуктун  19,5% ал эми балдардын санына карата  27,5%  түзѳт. Аларга керектелүүчү бир айлык суммасы (банк кызматы ичинде) 25 376,2 мин сом.

Ал эми социалдык жѳлѳкпул  2843 үй-бүлѳгѳ, анын ичинен 2 846 балага чегерилген, бир айлык керектелүүчү суммасы 14794,4  мин сомду түзѳт.

Описание: C:\inetpub\sites\nookat\sotcial_files\image002.png

Описание: C:\inetpub\sites\nookat\sotcial_files\image003.png

 

Ноокат районунун аймагындагы айыл аймактарда калкты жакырчылыктан  чыгаруу   боюнча. 2021-жылдын 31-декабрына  карата район боюнча  22012  үй бүлөгө социалдык паспорт толтурулуп, жакырчылыктын дэңгээли  район боюнча 34,2 % ды түзүп,       2020-жылга караганда  4,7 % га кыскарган.