Дата публикации 15.05.15

Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин кезектеги (V чакырылышынын)  XVII заседаниесинин

 Т О К Т О М У № XVII -1

Найман айылы 05.02.2015-жыл

 

 Найман айыл өкмөтүнүн кайра бөлүштүрүү

 фондунун жерлеринен КР ЖК нын 2007-жылдын

 29-июнундагы № 1997-III токтому менен бекитилген

 кайра бөлүштүрүү жерлеринен ижарага берүү

 шарттары жана тартиби жөнүндөгү жобосуна КР

 жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү

 мамлекеттик администрация жөнүндөгү мыйзамынын

 27-беренесинин 4-бөлүмүн жетекчиликке алып айыл

 өкмөттүн аймагындагы кайра бөлүштүрүү фондунун

 жерлерин ижарага берүү тартибин аныктоо жөнүндө

 Найман айыл өкмөтүндө 2015-жылдын 1-январына карата бардыгы болуп 50 га кайрак жер фондунун жерлери бар анын ичинен

 3 га жер жол болуп эсептелет. Ошол фонддун жерлери Улуу Тоо участкасында жайгашкан кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин

туура пайдалануу жана абалын жакшыртуу жана КР ЖК нын мыйзам чыгаруу жыйыны бекиткен кайра бөлүштүрүү фонд

жерлерин ижарага берүү тартиби жөнүндөгү 2007-жылдын 29-июнундагы 1977-III жобосуна ылайык аукцион өткөрүү жолу

менен ижарага берүү максатында Найман айылдык Кеңеши

 Т О К Т О М кылат:

1.      Найман айыл өкмөтүнө караштуу кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин КР ЖК нын мыйзам чыгаруу жыйынында

бекитилген кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүүнүн тартиби жөнүндөгү 2007-жылдын 29-июнундагы

 №1997-III талабына ылайык ижарага берилсин.

2.      Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин аукцион өткөрүү жолу менен ижарага берүү боюнча комиссиянын курамы № 1

тиркемеге ылайык бекитилсин.

3.      Айыл өкмөттүн кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин 1 га жердин баштапкы баасы соц.фонд взносторун жер салыгын кошуп

эсептегенде 600 сом өлчөмүндө эсептелет.

4.      Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүудөн алдың ижарага алуучу ижара акысынын 20٪ пайызын алдын

ала төлөөсү милдеттендирилсин.

5.      Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин аукцион өткөрүү жолу менен ижарага берүү жана бардык ижарачылар менен

келишимдерди түзүү айыл өкмөтүнүн фондунун жерлерин аукцион аркылуу ижарага берүү комиссиясына тапшырылсын.

6.      Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Найман айылдык Кеңешинин жер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов

 

Найман айылдык Кеңешинин  2015-жылдын 5-февралындагы  V чакырылышынын  XVII заседаниесинин №XVII-1

                                                                токтомуна тиркеме

 

Найман айыл өкмөтүнүн Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин аукцион өткөрүү жолу менен ижарага берүү боюнча

комиссиянын курамы :

 

 1. Р.Шамаева - комиссиянын төрайымы

2. Ө.Ажиматов - комиссия мүчөсү

3. А.Тешебаев - комиссия мүчөсү

 4. Д.Таирова - комиссия мүчөсү

 5. К.Байбалаев - комиссия мүчөсү

 6. М.Махмудов - комиссия мүчөсү

 7. А.Тешебаев - комиссия мүчөсү

 

 

Найман айылдык Кеңешинин

 жооптуу катчысы: Д.Таирова

 

 

 

 

 Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин кезектеги ( V чакырылышынын) XVIII сессиясынын

 Т О К Т О М У № XVIII-1

 

Найман айылы 24.02.2015-жыл

 

 Найман айылдык Кеңешинин 2015-жылга

 иш планын бекитүү жөнүндө.

 

 Кыргыз Республикасынын Конституциясынын Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана

жергиликтүү мамлекеттик администрациялар » жөнүндөгү «жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык

негиздери »жөнүндөгү белгиленген айылдык Кеңештин компетенциясынын негизинде айылдык Кеңештин иш планы

түзүлүп,бекитилсин.

 Күн тартибиндеги маселени карап чыгып жана талкуулап Найман айылдык Кеңеши

 

 Т О К Т О М К Ы Л А Т:

 

 1. Найман айылдык Кеңешинин 2015-жылга түзүлгөн иш планы бекитилсин.
 2. Ушул иш пландын негизинде иш алып баруу айылдык Кеңештин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.
 3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык Кеңештин жооптуу катчысы Д.Таировага жүктөлсүн.

 

 

 

Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов

 

 

 

 

 

 

 

 

 Депутаттардын Найман айылдык  кеңешинин кезектеги  XVIII сессиясынын 1 токтомуна тиркеме

 

                             Найман айылдык кеңешинин 2015-жылга карата түзүлгөн

                                                                    Иш планы

 

Аткаруучу иштердин мазмуну

Мөөнөтү

Ким даярдайт жана аткарат

Ким бекитет

1

Найман айылдык кеңешинин 2015-жылга түзүлгөн иш планын бекитүү

январь

Айылдык кеңештин жооптуу катчысы

Айылдык кеңештин сессиясы

2

Найман айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларынын 2015-жылга карата түзүлгөн иш пландарын бекитүү.

Январ,

Февраль

Ш.Сапарова

Б.Топчубаева

Э.Сатыбалдыева

Айылдык кеңештин сессиясы

3

Найман айыл өкмөтү боюнча 2014-жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу, айыл өкмөтүнүн башчысынын жылдык отчетун угуу.

1-кв

Найман айыл өкмөтүнүн башчысы

Р.Шамаева

Айылдык кеңештин

сессиясы

4

Найиан айыл өкмөтүнүн 2014-жылга карата кабыл алынган бюджетинин киреше жана чыгыша бөлүктөрүнүн аткарылышы тууралуу ФЭБ башчысынын отчетун угуу.

1-кв

ФЭБ башчысы

А.Балтабаев

Айылдык кеңештин сессиясы

5

Найман айыл өкмөтүнүн 2015-жылга карата түзүлгөн бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн проектисин талкуулоо жана бекитүү.

1-кв,

апрель

Ш.Сапарова,

ФЭБ башчы

А.Балтабаев

Айылдык кеңештин сессиясы

6

Элди суу менен камсыз кылуу боюнча СООППВ нын жетекчисинин аткарып жаткан иштери боюнча

1-кв

СООППВ нын

жетекчиси С.Эргешов

Айылдык кеңештин сессиясы

7

Элдин бейпилдигин сактоо, диний экстремизмге каршы күрөшүү, билим берүү тармактарын жакшыртуу, жаштар арасында коомүдук тартипти сактоо, спортту өнүктүрүү максатында айылдарда жаштар арасында спорттук мелдештерди өнүктүрүү уюштуруу, калк арасында түшүндүрүрүү иштерин жүргүзүү.

Ар дайым

ОПЦ, аксакалдар соту, имам, аялдар кеңеши, участкалык мидиция кызматкерлери, мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиянын төрагагсы

Айылдык кеңештин сессиясы

8

Найман айыл өкмөтү боюнча жазгы тала жумуштарына даярдыктарды көрүү, техникалык даярдоо, калк арасында түшүндүрүрүү иштерин жүргүзүү.

Февраль, март, апрель, май

 жер адистери

Айылдык кеңештин сессиясы

9

Найман айыл өкөтүнүн бардык айылдарында көктөндүрүү иштерин уюштуруу.

Март, апрель, май

Аппарат кызматкерлери, көчө комитеттери, айылдык кеңештин депутаттары

Айылдык кеңештин сессиясы

10

Найман айыл өкмөтүндө жайгашкан ооруканалардын элди тейлөсүн көзөмөлгө алуу.

Ар дайым

Мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясы

Айылдык кеңештин сессиясы

11

Мектептерде билим сапатын жана тарбиялык иштерди текшерүү

Ар дайым

Участкалык инспекторектеп администрациясы, туруктуу комиссинын төрагасы

Айылдык кеңештин сессиясы

12

Диний экстремизмге каршы күрөшүү.

Ар дайым

Участкалык милиция кызматкерлери, имамдар

Айылдык кеңештин сессиясы

13

Найман айыл өкмөтүнүн башчысынын жана ФЭБ башчынын 2015-жылдын 6 ай ичинде аткарылган иштери туралуу отчетторун угуу.

Июль. август

Айыл өкмөтүнүн башчысы, ФЭБ башчысы

Айылдык кеңештин сессиясы

14

Найман айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларынын 2015-жылдын 6 ай ичинде аткарылган иштери жөнүндө отчетторду угуу.

Июль, август

Ш.Сапарова

Б.Топчубаева

Э.Сатыбалдыева

Айылдык кеңештин сессиясы

15

Найман айылдык кеңештин депутаттарынын шайлоочулары менен жолугушуусун уюштуруу.

Июль, август

Көчө комитеттер, депутаттар

Айылдык кеңештин сессиясы

16

Найман айыл өкмөтүнүн инфраструктурарасын жакшыртуу үстүндө иштөө жергиликтүү бюджетин киреше бөлүгүнө кошумча булактарды табу жолдорун издөө.

Ар дайым

Айыл өкмөтү, кирешелер боюнча башкы адис, айылдык кеңештин депутаттары

Айылдык кеңештин сессиясы

17

Айыл чарба багыты боюнча, же жалпы эле жер маселелери тууралуу отчету.

3-квартал

Жер боюнча жана айыл чарба боюнча адис

Айылдык кеңештин сессиясы

18

Найман айыл өкмөтүнүн бюджетине түшкөн салыктардын барлык тиешелүү түрлөрү боюнча, кирешелер боюнча башкы адистин аткарган иштери тууралуу отчеттор.

3-квартал

Кирешелер боюнча башкы адис

Айылдык кеңештин сессиясы

19

2015-2016-жаңы окуу жылына карата билим берүү тармактарынын даярдыгы.

Август, сентябрь

Мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссия

Айылдык кеңештин сессиясы

20

2015-жылга карата кабыл алынган пландардын аткарылыштары жана алардын жыйынтыктап баа берүү.

4-квартал

Айылдык кеңештин төрагасы

Айылдык кеңештин сессиясы

Найман айылдык кеңешинин катчысы: Д.Таирова

 

 

ДЕПУТАТТАРДЫН НАЙМАН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ ( V ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) XVIII СЕССИЯСЫНЫН

                                                                                    Т О К Т О М У № XVIII-2

 

 Найман айылы 24.02.2015-жыл

 

 Найман айыл өкмөтүнүн

 2013-жылдагы айылдык бюджетин

 аткарылышы, 2015 жылдарга айылдык

 бюджети жана 2016-2017-жылдарга

 бюджетин бекитүү жөнүндө”

 

 Найман айыл өкмөтүнүн 2013-жылга айылдык бюджетинин аткарылышы, 2015-жылга каралган айыл өкмөтүнүн бюджети жана

2016-2017-жылдарга болжолун бекитүү жөнундөгү маселени “Кыргыз Республикасынын 2014-жылга Республикалык бюджети

жана 2015-2016-жылдарга болжолу жөнүндөгү” Мыйзамынын негизинде иштелип чыгылган Долбоор тиешелүү

мекеме-ишканалардын жетекчилеринин катышуусунда депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин “Экономика,бюджет,соода

жана ишкердүүлүк ” боюнча туруктуу комиссиясы тарабынан каралып чыгылган. Кыргыз Республикасынын “жергиликтүү

өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү ” Мыйзамынын 27-статьясынын 5 пунктуна

ылайык депутаттардын Найман айылдык Кеңеши

 

 

 Т О К Т О М К Ы Л А Т :

 

1.      2015-жылга Найман айыл өкмөтүнүн айылдык бюджетинин кирешелери жана чыгашалары 6140,5 миң сом өлчөмүндө

бекитилсин.

2.       2014-жылга айылдык бюджеттин кирешелерин түзүүчү булактары жана чыгашалары боюнча багыттар №1 тиркемеге

ылайык аныкталсын.

Айылдык бюджеттин чыгаша бөлүгү 2015-жылга түшкөн кирешелердин жана гранттардын чегинде, ошону менен

бирге биринчи кезекте корголгон беренелер боюнча (эмгек акыоц.фондко чегерүү, тамак-аш жана коммуналдык

кызматтарга ) каржылануусу белгиленсин.

3.      Найман айыл өкмөтүнүн 2016-2017-жылдарга айылдык бюджетинин болжолунун негизги көрсөткүчтөрү № 2,3

 тиркемеге ылайык колдоого алынсын.

Кирешенин болжолу 2016-жылга 6373.9 миң сомго (Республикалык бюджеттен алынуучу гранттар 4761.8 миң

сом менен ) жана 2017-жылга 6539.4 сомго (республикалык бюджеттен алынуучу гранттар 4897.3 миң сом менен ) белгиленсин.

Найман айыл өкмөтүнүн 2016-2017-жылдарга айылдык бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн болжолу жактырылсын,

аларды ар бир конкреттүү мезгилде кабыл алууда тактоо жүргүзүү жагы белгиленет.

4.      Атайын каражаттардын кирешесинин сметада бекитилген өлчөмүнөн ашыкча бөлүгү толугу менен айылдык бюджеттик

мекеменин каржылоосуна калары аныкталсын.

5.      Атайын каражаттар казыналыктан тышкары (бюджеттик мекемелердин кассасы аркылуу ) чыгымдалган учурда Кыргыз

Республикасынын “Кыргыз Республикасынын 2014-жылга республикалык бюджети 2015-2016-жылдарга болжолу

жөнүндөгү” Мыйзамынын 14-беренесинин 2-пунктуна ылайык бул каражаттын 100 пайыз республикалык бюджетке алынып

 коюлары эскертилсин.

6.      Айыл өкмөттүн башчысы төмөнкүлөргө укуктуу:

-          Ушул токтомдун 1-беренесинде бекитилген суммалардын чегинде,эгер бул айылдык бюджеттин киреше бөлүгүнөн

 азайтууга алып келбесе ушул токтомдун тиркемелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө;

-          Ченемдик укуктук актылардын өзгөрүүсүнүн негизинде жыл ичинде тактоолорду жүргүзүүгө;

-          Киреше бөлүгүнөн белгиленген пландан ашыкча түшкөн каражаттын эсебинен чыгаша бөлүгүнүн өлчөмүн көбөйтүү

 жагын кароого.

7.      2015-жылда айылдык бюджеттин киреше бөлүгүнүн пландарынын ашыкча аткарылышынан түшкөн каражаттарды

бөлүштүрүү жана өзгөртүү киргизүү айылдык Кеңешке ыйгарылсын.

8.      Айыл өкмөттүн аймагындагы мекеме-ишканалардын финансылык-экономикалык негиздерин чыңдоо ,алардын

финансылык мамлекеттик каражаттарды максаттуу,сарамжалдуу пайдалануусун камсыз кылуу жагы айыл өкмөтүнүн

жана финансы-экономикалык бөлүмүнүн башчысы тарабынан көзөмөлгө алынсын.

9.      Найман айыл өкмөтүнүн 2013-жылдагы айылдык бюджеттин киреше бөлүгү 8632.8 миң сом,чыгаша бөлүгү 9033.2 миң

сомго аткарылгандыгы 4,5 тиркемеге ылайык бекитилсин.

10.  Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин “Экономика,бюджет,

 соода жана ишкердүүлүк боюнча” туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов

 

 

                                                                      Депутаттрардын Найман айылдык кеңешинин

 

                                                                    кезектеги V чакырылышынын XVIII сессиясынын

 

                                                                   № XVIII-2 токтомуна тиркеме

 

                                                                         1 тиркеме

 

 

Найман айыл өкмөтүнүн 2015-жылга айылдык бюджети

 

 

 

 

(миң сом)

 

1

Салык агентигине төлөнгөн киреше салыгы

430,0

 

2

Бириктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

 

 

3

Чакан ишкердиктин субьектилери үчүн бидиктүү салык

 

 

4

Милдеттүү патенттөө негизиндеги салык

 

 

5

Ыктыярдуу патенттөө негизиндеги салык

45,0

 

6

Ишкердик иш-аракет жүргүзүү үчүн колдонулган кыймылсыз мүлк салыгы

10,0

 

7

Жеке адамжардын транспорт каражатына салык

55,0

 

8

Физикалык тараптардан алынуучу жер салыгы

15,0

 

9

Айыл чарба багытындагы жер салыгы

6,6

 

10

Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы

15,0

 

11

Сатуудан түшкөн салык

155,0

 

12

Роялти

25,0

 

13

Кен байлыктарды казуу үчүн лицензия кармоо үчүн акы төлөө

40,0

 

14

Калктуу пунктардагы жерллерден алынуучу акы

 

 

15

Жайыт ижара үчүн акы

 

 

16

Кайра бөлүштүрүү фондунун ижара акысы

17,0

 

17

Таштанды төлөмү

28,0

 

18

Мамлекеттик алымдар

25,5

 

19

Атайын каражаттар

720,0

 

20

Административдик штраф

 

 

21

активдер жана милдеттемелер

 

 

22

Толуктоочу грант

4553,4

 

 

Кирешелердин жыйынтыгы

6140,5

 

1

Башкаруу аппараты

2190,8

 

2

Резервдик фонд

 

 

3

Коргонуу

 

 

4

Коомдук тартипти сактоо

 

 

5

Экономикалык маселелер

502,8

 

6

Коммуналдык чарба

150,0

 

7

Маданият

743,5

 

8

Билим берүү

2470,4

 

9

Соцоргоо

83,0

 

 

Чыгашалардын жыйынтыгы

6140,5

 

 

Депутаттардын Найман айылдык

 

 кеңешинин жооптуу катчысы:

___________________

 

 

 

 

Депутаттрардын Найман айылдык кеңешинин

 

 кезектеги V чакырылышынын XVIII сессиясынын

 

                                          № XVIII-2 токтомуна тиркеме

 

                                                                                        2 тиркеме

 

 

Найман айыл өкмөтүнүн 2016-жылга айылдык бюджети

 

 

 

 

(миң сом)

 

1

Салык агентигине төлөнгөн киреше салыгы

450,0

 

2

Бириктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

 

 

3

Чакан ишкердиктин субьектилери үчүн бидиктүү салык

 

 

4

Милдеттүү патенттөө негизиндеги салык

 

 

5

Ыктыярдуу патенттөө негизиндеги салык

45,0

 

6

Ишкердик иш-аракет жүргүзүү үчүн колдонулган кыймылсыз мүлк салыгы

10,0

 

7

Жеке адамжардын транспорт каражатына салык

55,0

 

8

Физикалык тараптардан алынуучу жер салыгы

15,0

 

9

Айыл чарба багытындагы жер салыгы

6,6

 

10

Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы

15,0

 

11

Сатуудан түшкөн салык

160,0

 

12

Роялти

25,0

 

13

Кен байлыктарды казуу үчүн лицензия кармоо үчүн акы төлөө

40,0

 

14

Калктуу пунктардагы жерллерден алынуучу акы

 

 

15

Жайыт ижара үчүн акы

 

 

16

Кайра бөлүштүрүү фондунун ижара акысы

17,0

 

17

Таштанды төлөмү

28,0

 

18

Мамлекеттик алымдар

25,5

 

19

Атайын каражаттар

720,0

 

20

Административдик штраф

 

 

21

активдер жана милдеттемелер

 

 

22

Толуктоочу грант

4761,8

 

 

Кирешелердин жыйынтыгы

6373,9

 

1

Башкаруу аппараты

2584,9

 

2

Резервдик фонд

 

 

3

Коргонуу

 

 

4

Коомдук тартипти сактоо

 

 

5

Айыл чарбасы

387,3

 

6

Коммуналдык чарба

940,5

 

7

Маданият

412,9

 

8

Билим берүү

1966,3

 

9

Соцоргоо

82,0

 

 

Чыгашалардын жыйынтыгы

6373,9

 

 

Депутаттардын Найман айылдык

 

 кеңешинин жооптуу катчысы: _________________

 

 

 

Депутаттрардын Найман айылдык кеңешинин

 

 кезектеги V чакырылышынын XVIII сессиясынын

 

 № XVIII-2 токтомуна тиркеме

 

 3 тиркеме

 

 

Найман айыл өкмөтүнүн 2017-жылга айылдык бюджети

 

 

 

 

(миң сом)

 

1

Салык агентигине төлөнгөн киреше салыгы

480,0

 

2

Бириктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

 

 

3

Чакан ишкердиктин субьектилери үчүн бидиктүү салык

 

 

4

Милдеттүү патенттөө негизиндеги салык

 

 

5

Ыктыярдуу патенттөө негизиндеги салык

45,0

 

6

Ишкердик иш-аракет жүргүзүү үчүн колдонулган кыймылсыз мүлк салыгы

10,0

 

7

Жеке адамжардын транспорт каражатына салык

55,0

 

8

Физикалык тараптардан алынуучу жер салыгы

15,0

 

9

Айыл чарба багытындагы жер салыгы

6,6

 

10

Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы

15,0

 

11

Сатуудан түшкөн салык

160,0

 

12

Роялти

25,0

 

13

Кен байлыктарды казуу үчүн лицензия кармоо үчүн акы төлөө

40,0

 

14

Калктуу пунктардагы жерллерден алынуучу акы

 

 

15

Жайыт ижара үчүн акы

 

 

16

Кайра бөлүштүрүү фондунун ижара акысы

17,0

 

17

Таштанды төлөмү

28,0

 

18

Мамлекеттик алымдар

25,5

 

19

Атайын каражаттар

720,0

 

20

Административдик штраф

 

 

21

активдер жана милдеттемелер

 

 

22

Толуктоочу грант

4897,3

 

 

Кирешелердин жыйынтыгы

6539,4

 

1

Башкаруу аппараты

2588,9

 

2

Резервдик фонд

 

 

3

Коргонуу

 

 

4

Коомдук тартипти сактоо

 

 

5

Айыл чарбасы

413,6

 

6

Коммуналдык чарба

1020,5

 

7

Маданият

452,9

 

8

Билим берүү

1977,2

 

9

Соцоргоо

86,3

 

 

Чыгашалардын жыйынтыгы

6539,4

 

 

Депутаттардын Найман айылдык

 

 кеңешинин жооптуу катчысы: _______________

 

 

 Депутаттрардын Найман айылдык кеңешинин

 

кезектеги V чакырылышынын XVIII сессиясынын

 

№ XVIII-2 токтомуна тиркеме

 

4 тиркеме

 

 

 

 

 

 

 

 

Найман айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин киреше булагынын 2013-жылдын аткарылышы.

 

 

Кирешелердин түрлөрү

2013-жыл

 

Бекитилген план

Такталган план

Аткарылышы

%

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Салык агентигине төлөнгөн киреше салыгы

500,0

500,0

370,8

74,2

 

2

Бириктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

 

 

 

 

 

3

Чакан ишкердиктин субьектилери үчүн бидиктүү салык

 

 

 

 

 

4

Милдеттүү патенттөө негизиндеги салык

 

 

 

 

 

5

Ыктыярдуу патенттөө негизиндеги салык

40,0

40,0

40,0

100,0

 

6

Ишкердик иш-аракет жүргүзүү үчүн колдонулган кыймылсыз мүлк салыгы

10,0

10,0

11,3

113,0

 

7

Жеке адамжардын транспорт каражатына салык

55,0

55,0

59,4

108,0

 

8

Физикалык тараптардан алынуучу жер салыгы

13,0

13,0

16,5

126,9

 

9

Айыл чарба багытындагы жер салыгы

6,6

6,6

15,7

237,9

 

10

Айыл чарба багытындагыэмес жер салыгы

15,0

15,0

6,7

44,7

 

11

Сатуудан түшкөн салык

140,0

140,0

40,1

28,6

 

12

Роялти

35,0

 

 

#ДЕЛ/0!

 

13

Кен байлыктарды казуу үчүн лицензия кармоо үчүн акы төлөө

 

 

59,2

#ДЕЛ/0!

 

14

Калктуу пунктардагы жерллерден алынуучу акы

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

15

Жайыт ижара үчүн акы

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

16

Кайра бөлүштүрүү фондунун ижара акысы

13,0

13,0

13,9

106,9

 

17

Таштанды төлөмү

26,0

26,0

27,8

106,9

 

18

Мамлекеттик алымдар

 

 

32,1

#ДЕЛ/0!

 

19

Атайын каражаттар

540,0

540,0

540,0

100,0

 

20

Административдик штраф

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

21

активдер жана милдеттемелер

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

Бардыгы:

1393,6

1358,6

1233,5

 

 

 

Категориальный грант

6666,5

3933,4

3933,4

100,0

 

22

Максаттуу грант

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

23

Толуктоочу грант

3233,0

3233,0

3233,0

100,0

 

24

Республикалык бюджеттен алынган каражат

 

250,1

230,3

92,1

 

 

анын ичинен:

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

_эмгек акынын көбөйлынган каражат

 

64,0

44,2

69,1

 

 

_мектепптердин кезектеги ремонтуна

 

50,6

50,6

100,0

 

 

_коммуналдык кызматтарарыздарына

 

35,0

35,0

100,0

 

 

_тамак аш

 

100,5

100,5

100,0

 

25

Жыл башындагы калдык

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

Жалпысы:

11293,1

8775,1

8630,2

98,3

 

 

Депутаттардын Найман айылдык

 

 кеңешинин жооптуу катчысы:

_________________

 

 

Депутаттрардын Найман айылдык кеңешинин

кезектеги V чакырылышынын XVIII сессиясынын

№ XVIII-2 токтомуна тиркеме

5 тиркеме

Найман айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин чыгаша булагынын 2013-жылдын аткарылышы.

 

 

 

Аталышы

Бекитилген план

Такталган план

Аткарылышы Кассалык чыгаша

Айырмасы

Бекитилген план

Такталган план

 

 

 

 

 

 

 

1

Башкаруу аппараты

1857,9

1989,7

1919,3

-61,4

70,4

2

Резервдик фонд

 

 

 

0,0

0,0

3

Коргонуу

 

 

 

0,0

0,0

4

Коомдук тартипти сактоо

 

 

 

0,0

0,0

5

Айыл чарбасы

 

50,0

50,0

-50,0

0,0

6

Коммуналдык чарба

740,0

778,6

773,1

-33,1

5,5

7

Маданият

380,4

430,4

423,2

-42,8

7,2

8

Билим берүү

8294,7

6038,2

5858,6

2436,1

179,6

9

Соцоргоо

20,0

11,0

9,0

11,0

2,0

10

Активдер

 

 

 

0,0

0,0

11

Атайын каражаттар

 

 

 

0,0

0,0

 

 Жалпысы:

11293,0

9297,9

9033,2

2259,8

264,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Найман айылдык

Кеңешинин жооптуу катчысы:

_________________

 

             Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин кезектеги ( V чакырылышынын) XVIII сессиясынын

                                                                Т О К Т О М У № XVIII-3

                                                                                                                                             Найман айылы 24.02.2015-жыл

                                                                                                                                            Найман айыл өкмөтүнүн жергиликтүү

                                                                                                                                           бюджетинин 2015жылдын 1-январына

                                                                                                                                           калган калдык акчасын бөлүштүрүү жөнүндө

 

 Найман айыл өкмөтүнүн 2015-жылдын бюджетинен 1-январына калган 222,3 сом калдык акчаны бөлүштүрүү максатында

 Найман айылдык Кеңеши

                                                                       Т О К Т О М К Ы Л А Т :

 1. Найман айыл өкмөтүнүн бюджетинен 2015-жылдын 1-январына калган 222,3 сом калдык акчасы төмөнкү

статьяларга бөлүнсүн. -

-           ЖКХ бөлүмүнө 222,3 сом

 1. Бөлүнгөн акча каражатын ажыратып берүү жагы Найман айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүмүнүн

 башчысы А.Балтабаевге милдеттендирилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин “Экономика,бюджет,

 соода жана ишкердүүлүк боюнча” туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов

 

Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин кезектеги ( V чакырылышынын)

 XVIII заседаниесинин

 Т О К Т О М У № XVIII -4

Найман айылы 24.02.2015-жыл

                                                                                  Найман айыл өкмөтүнүн 2015-жылга  социалдык-экономикалык

                                                                                  өнүгүүсүнүн  иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө.

Найман айыл өкмөтүнүн 2014-2017-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүүсүнөн иш-чараларынын планын айылдык

 Кеңештин кезектеги сессиясында карап жана талкуулап чыгып , Найман айылдык Кеңеши

                              Т О К Т О М К Ы Л А Т :

1.       Найман айыл өкмөтүнүн 2015-жылга социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн иш-чараларынын планы жана

 2014-2017-жылдарга божомолдуу пландары бекитилсин.

2.       2015-жылга бектилген социалдык-экономикалык өнүгүүнүн иш-чараларынын планынын негизинде

иш алып баруу жагы жана анын аткарылышын камсыз кылуу Найман айыл өкмөтүнүн жетекчилигине милдеттендирилсин.

3.       Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Найман айылдык Кеңешинин мыйзамдуулук, укук,

 Кенештин иштери жана этика боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов                                                        

 

                                                                                                   Найман айылдык кенешинин 2015-жылдын

                                                                                                   24-февралындагы № XVIII /4 токтому менен бекитилди

 

Найман айыл өкмөтүнүн 2015-2017-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын аткарылышын

 камсыздоо боюнча иш-чараларынын

                                                                               Планы.

 

Аткарылуучу

тапшырма

лар

 

Белгиленген

иш-чаралар

 

Аткаруу-нун

форма-лары

 

 

Аткаруу

мөөнөтү

 

Каржы

лоо

булакта

ры

ж-а көлөмү

 

Күтүлүү

чү

жыйын

тык

 

Жооп

туу

аткаруу

чулар

 

Улуу Тоо айылына жаны 60 орундуу мектеп куруу

 

Элден түшкөн арыздардын негизинде көйгөй болгон маселелерди чечүүнү камсыздоо

 

Практика жүзүндө

 

2015-2017-жж

 

Респуб-

ликалык

бюджет

 

Айылда

гы балдар

дын заманбап мектепте окуусу жана билим алуусу жакшы

рат

 

 

Инвес-

тиция

тартуу

боюнча

түзүлгөн

топ

 

Эки этаждуу эски «Солнышко»балдар бакчасын кап.ремонт

тон өткөрүп, «Найман» балдар бакчасын жылдыруу

 

Элден түшкөн арыздардын негизинде көйгөй болгон маселелерди чечүүнү камсыздоо

 

Практика жүзүндө

 

2015-2017-жж

 

Респуб-

ликалык

бюджет

 

Айылда

гы балдар

дын заманбап имарат

тарда тарбияланып, билим алуусу жакшы

рат

 

 

Инвес-

тиция

тартуу

боюнча

түзүлгөн

топ, балдар бакчасынын жетекчиси

 

Найман айылына аялдама куруу

 

Элден түш-

көн арыздардын

негизинде

проблема

болгон

суроолорду

чечүүнү

камсыздоо

 

Практика

жүзүндө

 

2015-ж

 

Айыл өкмөттүн бюджети

 

Элди маданий тейлөө жакшы

рат

 

 

А.ө

жеромуналдыкмаселе

лер ба башкы адис

 

Найман суу сактагычы

нын пляжына оңдоо иштерин жүргүзүү

 

Элден түш-

көн арыздардын

негизинде

проблема

болгон

суроолорду

чечүүнү

камсыздоо

 

Практика

жүзүндө

 

2015-2017-жж

 

Элдин

жана

долбоор-

лордун

каржы-

лоосу

менен

 

Найман суу сактагычындагы пляжда элдердин дем алуусуна шарт жакшы

рат

Инвес-

тиция

тартуу

боюнча

түзүлгөн

топ, а.ө кызмат

керлери

 

Суу курулушта-

рын, элди

таза суу

менен камсыз кылуу боюнча иштерди аяктоо үчүн эсептегичтерди орнотуулордоо бөлмөсүн куруу

 

Элден түш-

көн арыздардын

негизинде

проблема

болгон

суроолорду

чечүүнү

камсыздоо

 

Практика

жүзүндө

 

убагында

 

Элдин

жана

долбоор-

лордун

каржы-

лоосу

менен

 

Айыл

элинин

таза суу

менен

камсыз

болушу

жакшы

рат

 

А.ө

аппарат

кызмат-

керлери,

СООПВ мүчөлө

рү

«Найман» орто мектебинин жылытуу системасын оңдоо

Заманбап, энергия үнөмдөөчү жылытуу системасына алмаштыруу

 

Практика

жүзүндө

2015-2017-жж

Элдин

жана

долбоор-

лордун

каржы-

лоосу

менен

Мектеп жылуу болот, Окуучулардын сабактарды калтыруусу азаят

А.ө

жеромуналдыкмаселе

лер ба башкы адис,мектеп администрация сы

 

Ветеринар

дык

кызматты

өнүктүрүү

 

А.ө ветери-

нардык

сервис

пункттарын

түзүү

 

Практика

жүзүндө

 

2014-ж

 

Респуб-

ликалык

бюджет

 

Мал

жандык-

тардын

ооруусу

төмөн

дөйт

 

А.ө

вет.

Кызмат-

керлери

 

Орто

ремонтторду

жүргүзүү

 

А.ө ички

жолдорун

ондоосфальттоо.

 

 

Практика

лык иш

аракеттер

 

2014-

2017-жж

 

Респуб-

ликалык

бюджет

 

Жол

каттам-

дары

жакшы-

рат

 

А.ө кызмат

керлери

 

Калкты

социалдык

мобилизация

лоонун

негизинде

аз камсыз

болгон

үй-бүлөлөрдү

жана атуул-

дарды колдоо

боюнча

жаны

формаларды

жайылтуу

 

 

«Социалдык

курөө»

ыкмасынын

негизинде

сактык

фондусунан

жамааттын

жана өз ара

жардамда-

шуу

топторунун

мүчөлөрүн

чакан

кредиттер

менен

камсыздоо

 

 

Уюшту-

руу

чаралары,

практика-

лык

аракеттер

 

2014-

2017-жж

 

Жамаат-

тардын

жана

өз ара

жардамда

шуу

топтору

нун

мүчөлө

рүнүн

сактык

фондусун-

дагы

өздүк

каражат-

тары

 

Аз кам-

сыз

болгон

үй-бүлө-

лөрдүн

киреше-

лерин

жогору-

латуу

жамаат-

тардын

санын

өз ара

жардам-

дашуу

топтор-

дун

санын

көбөйтүү

 

А.ө

соц.

Коргоо

кызмат-

керлери

Мектепке чейинки билим берүүнүн сапатын жогорулатуу

Улуу Тоо айылына жамааттык балдар бакчасын ачуу

 

Практика жүзүндө

2015-2016-жж

 

Жамаат-

тардын

жана

өз ара

жардамда

шуу

топтору

нун

мүчөлө

рүнүн

сактык

фондусун-

дагы

өздүк

каражат-

тары

Мектепке барган балдардын сабакты өздөштүрүп кетүүсү жана билим сапаты жакшырат

А.ө

жеромуналдыкмаселе

лер ба башкы адис,мектеп администрация сы

 

Маданият

мекемеле-

рин

жакшыртуу

 

 

 

 

 

А.ө

маданият

үйүн

капиталдык ремонт-

тон

өткөрүү

 

Практи-

калык

иш ара-

кеттер

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет

элдик

инвести-

ция

тартуу

 

 

 

 

 

 

 

Маданий

денгээл

жогору-

лайт

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвес-

тиция

тартуу

боюнча

түзүлгөн

топа

даният \й\н\н жетекчиси

 

 

Маданият үйүнүн кире беришин стяжкалоо,фонарларды орнотуу

 

Айыл өкмөттө спортту

жана

улуттук

спортту

өнүктүрүү

 

Жаштардын

бокс менен

машыгуучу

мекемесин капиталдык ремонттон өткөрүү

 

Практи-

калык

иш ара-

кеттер

 

 

2014-

2017-жж

 

чет

элдик

инвести-

ция

тартуу, республи

калык бюджет

 

Айыл

жерле-

ринде

спорттун

массалуу

лугу

жогору-

лайт

 

Инвес-

тиция

тартуу

боюнча

түзүлгөн

топ.ө кызмат

керлери

 

Спорт зал жана тринажордук зал ачуу

Айыл ичин көрктөндүрүү иштерин алып баруу

Айыл ичиндеги паркты көрктөндүрүү жана оңдоп түзөө иштерин алып баруу

 

Практи-

калык

иш ара-

кеттер

 

2015-жыл

 

Жамаат-

тардын

жана

өз ара

жардамда

шуу

топтору

нун

мүчөлө

рүнүн

сактык

фондусун-

дагы

өздүк

каражат-

тары

 

Элди маданий тейлөө жакшы

рат

 

 

Айыл өкмөтүнүн аппарат кызмат керлери Көчө комитеттер жана жеке ишкер лер

Айыл аймагынын кире беришин заман талабына жараша көрктөндү

рүү

Айыл өкмөттүн кире беришине стенддерди орнотуу

 

Практи-

калык

иш ара-

кеттер

 

2015-жыл

Айыл өкмөттүн бюджетинен

айыл өкмөттү көрктөндүрүү иштери жүрөт

Айыл өкмөтүнүн аппарат кызмат керлери Көчө комитеттер жана жеке ишкер лер

Айыл өкмөттүн инфраструктурасын жакшыртуу

Айыл өкмөттүн аймагында кичи базар ачуу

 

Практи-

калык

иш ара-

кеттер

 

2015-жыл

Элдин колдоосу менен жана айыл өкмөттүн бюджетинин эсебинен

айыл элинин айыл чарба эгиндери боюнча көйгөйү чечилет

Айыл өкмөтүнүн аппарат кызмат керлери Көчө комитеттер жана жеке ишкер лер

 

 

Найман айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы: Д.Таирова

 

Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин кезектеги ( V чакырылышынын) XVIII сессиясынын

                                            Т О К Т О М У № XVIII-5

Найман айылы                                                                                           24.02.2015-жыл

 

                                                                                                               Эл депутаттарынын Найман

                                                                                                               айылдык Кеңешинин Регламентин

                                                                                                               бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

жөнүндө» Мыйзамынын 24-25-беренелерине ылайык Найман айылдык Кеңеши

 ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.       Найман айылдык Кеңешинин депутаттарынын регламенти бекитилсин.

 (Регламент тиркелет).

2.       Найман айылдык Кеңешинин Регламенти Ош областтык жана Ош шаардык

 Юстиция башкармасынан каттоодон өткөрүлгөндөн кийин күчүнө кирет.

3.       Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Мыйзамдуулук, укук тартиби, депутаттык иш жана этика маселелери

боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов

                                                                      Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин

                                                                       V чакырылышынын кезектеги                                 

                                                                      XVIII сессиясынын XVIII -5 токтомуна тиркеме

 

                             Найман айылдык Кенешинин Регламенти

                                              I. Жалпы жоболор.

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» 

мыйзамына

 ылайык, кенештердин депутаттарынан турган төрт жылдык мөөнөткө түзүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун

 өкүлчүлүктүү органы Айылдык кенеш өзүнүн ишин, Кыргыз Республикасынын конституциясынын мыйзамдарынын,

 Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Өкмөүнүн ченемдик, укуктук актыларынын жана

 ушул Регламенттин негизинде жүргүзүлөтйылдык Кенеш юридикалык жак болуп саналат жана мыйзамдар менен

өзүнүн компетенциясына таандык болгон ар кандай маселелерди өз алдынча чечүүгө укуктуу.

 Өзүнүн мөрү жана штампы болотйылдык Кенештин Регламенти, айылдык Кенештин иштерин уюштуруу тартиптерин

 белгилейт, уюштуруучулук жана укуктук негиздерин, туруктуу жана мөөнөттөрүнүн тартибин аныктайт.

                                          II. Айылдык Кенештин компетенциясы.

2.1. Айылдык Кенеш Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу өз алдынча башкаруу» мыйзамынын 29 жана

   29-1 статьяларына ылайык төмөндөгү маселелерди карайт жана токтом кабыл алат.

- Социалдык экономикалык өнүктүрүүнү жана калктын социалдык жактан коргоонун айылдык масштабдагы

программаларын бекитүү жана алардын аткарылышына контролдук жүргүзүү;

- Айылдык бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышын

 жана бюджеттен тышкары фонддордун максаттуу пайдаланышы жөнүндө маалыматтарды угуу;

- Кенештин Регламентин кабыл алуу;

- Кенештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо жана милдеттеринен бошотуу;

- Айылдык Кенештин депутаттарынын жалпы санын кеминде үчтөн экисинин көпчуүлүк добушу менен айылдык

 кенештин төрагасына ишеним көрсөтпөө;

- Айылдык кенештин төрагасын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама каршы келген буйруктарын

 жокко чыгаруу;

2.2. Пугкттун 4,5 абзацтарында көрсөтүлгөн маселелер боюнча жашыруун добуш берүү бюллетень менен өткөрүлөт.

 Добуш берүү Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан

уюштурулат.

                                                      III. Айылдык кенештин биринчи сессиясы.

3.1.   Айылдык Кенештин биринчи сессиясы мурда шайланган кенештин төрагасы же депутаттардан түзүлгөн демилгелуу

топ аркылуу жергиликтүү кенештерге шайлоо өткөрүлгөн күндөн кийин бир айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат.

 Айылдык Кенештин биринчи сессиясын карыя депутат ачат.

3.2.   Жалпы шайланган депутаттардын жарымынан көбү сессияга катышкан учурда айылыдк Кенештин сессиясы өз ишин

 баштоого укуктуу.

3.3.   Айылдык Кенештин биринчи сессиясынын күн тартибине Кенештин регламентин, төрагасын, орун басарын

 шайлоо, жаңы Кенештин структурасын түзүү жана Кенештин ишине тиешелуу зарыл маселелер талкууга коюлат.

3.4. Төраганы шайлоо айылыдк Кенештин депутаттарынын жашыруун добуш берүү жолу менен жүргүзүлөт.

3.5. Төраганын орун басары айылдык Кенештин депутаттарынын арасынан ачык добуш берүү менен шайланат.

                                                     IV. Жашыруун добуш берууну уюштуруу тартиби.

4.1. Айылдык Кенештин биринчи сессиясынын чечими менен жашыруун добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү боюнча

 саны 3-5 депутаттан турган эсептөө комиссиясы түзүлөт.

4.2. Эсептөө комиссиясы өз чогулушунда мүчөлөрүнө иш бөлүштүрүшөт ( төрагасын, орун басарын, мүчөлөрүн бекитет),

 добуш берүү бюллетенин, добуштарды берүү ящигин жана бөлүмдөрдү жабык добуш берүүн жүргүзүүгө даярдайт.

4.3. Сессияга катышып жатышкан депутаттардын тизмесин тактап, ар бир депутаттын өз өзүнчө добуш беруусун камсыз кылат.

 Эсептоо комиссиясы тарабынан жашыруун добуш беруунун эрежелери толук сактоолору милдеттуу. Добуш берууну

баштоонун алдында эсептоо комиссиясы добуш беруунун тартиби менен депутаттарды тааныштырат.

4.4. Айылдык кенештин торагсына корсотулгон талапкер бюллетенге алфавиттик тартип менен жазылат. Добуш

 беруунун жыйынтыгын чыгаруу, бюллетендерди эсептоо добуш бериген жайда жургузулот.

4.5. Бюллетенге талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты паспорт же башка оздук документтери боюнча толтурулат,

 бюллетенге башка маалыматтар жазылбайт.

4.6. Ар бир кандидатура боюнча «колдогону», «каршы» болгону жана «бузулган бюллетенде» боюнча жыйынтыгы

 чыгарылып, эсептоо комиссиясынын токтому тузулуп, сессияда бекитилет.

4.7. Айылдык Кенештин торагасына корсотулгон талапкерлердин ичинен сессияга катышкан депутаттардын жалпы

санынын копчулук добушуна ээ болгон талапкер, айылдык Кенештин торагасы болуп торт жылыдк моонотко шайланат.

4.8. Тораганын орун басарлыгына сунушталган талапкер ачык добушка коюлат. Добушту саноону, жыйынтыктоону

эсептоо комиссиясы жургузот.

4.9. Сессияга катышкан депутаттардын жалпы санын копчулук добушуна ээ болгон айылдык Кенештин депутаты

 тораганын орун басары болуп шайланат.

4.10. Айылдык кенштин торагасы жана орун басары оздорунун милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай

аткарбаган учурда депутаттардын 1/3 демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын 2/3 добушу менен торага

же орун басар ээлеген кызмат ордунан бошотулат.

4.11. Айылдык кенештин торагасы озунун милдеттерин коомдук башталышта алып барат, бирок айыл кенешинин

сессияларынын ишинин мезгилине бир жолку компенсация алуу менен аткарат. 

                                                              V. Айылдык Кенештин сессиясы.

5.1. Кенештин сессиясы ачык ар бир кварталда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

5.2. Кенештин торагасы сессия откоруло турган куну, убактысы, кун тартиби жана сессия отучу жай тууралуу беш

кундон кечиктирбей кенештин депутаттарына билдирет. Ошондой эле сессияда каралуучу маселелер боюнча

 чечимин, токтомдун долбоору, Кенештин депутаттарына уч кундон кечиктирбей таратылат.

5.3. Кенештин кезексиз сессиясы Кенештин торагасы, Кенештин туруктуу комиссиялары же Кенештин жалпы

депутаттарынын 1/3 болугунун сунуш менен чакырылат.

5.4. Депутаттар тарабынан кезексиз сессияны чакыруу сунушун жазуу турундо карала турган маселелерди

корсотуу менен кезексиз сессияны откоруу зарылдыгы тууралуу Кенештин торагасына берилет.

5.5. Иш план боюнча Кенештин сессиясына материалды, иш планды бекитилген жооптуу адамдар даярдайт.

 Ал эми пландан тышкары каралуучу маселелер боюнча маселени кароону сунуш кылган жактар даярдайт.

5.6. Кенештин чечими же Кенештин торагасынын буйругу менен кенештин компетенциясына кирген маселелерди

 даярдоо учун депутаттардан, адистерден, коомдук уюмдардан жана жарандардын окулдорунон турган жумушчу

топ тузулушу мумкун.

5.7. Кезектеги сессиянын кун тартибине сунушталган маселелер боюнча материалдар (чечимдердин долбоорлору,

маалымдамалар, кайрылуулар ж.б.) Сессия болгонго чейин беш кундон кечиктирбей кенештин катчысына жазуу

 турундо берилиш керек.

5.8. Айылдык Кенештин сессиясында каралып жаткан маселе боюнча депутаттардын жалпы санынын копчулук

добушу менен чечим кабыл алынат.

5.9. Айылдык Кенештин сессиясы коомчулук учун ачык ар бир жаран айылдык Кенеш тарабынан бекитилген

регламентке ылайык сессияга катышууга укугу бар.

5.10. Айылдык Кенеш эгерде каралуучу маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик сырга таандык болсо, жабык

 сессияны откоруу жонундо чечим кабыл ала алат.

5.11. Айылдык сессиялардын датасы жана кун тартиби жонундо жарандарды алдын ала кабардар кылуу боюнча

 баардык чараларды корууго, алардын сессияларга кируусу учун баарык шарттарды тузууго, ошондой эле корулгон

 чаралар тууралуу жергиликтуу жамаатка маалымдоог милдеттуу. 

                                                   VI. Айылдык Кенештин сессиясынын жумушчу органдары.

6.1. Айылдык Кенештин сессиясы, сессия учурунда уюштуруучулук иштерди тейлоо максатында жумушчу

органдардын-секретариаты, зарылчылык пайда болгон эсептоо комиссиясынан, башка да комиссия тузулот.

 Жумушчу органдар сессияга катышып жаткан депутаттардын копчулугунун добушу менен бекитилет.

6.2. Сессиянын секретариаты айылдык Кенештин аппараты менен бирдикте, сессиянын жумушун стенографиялык

 жазууну жургузушот. Суйлоочулорду, суроолорду, талап коючуларды тактайт, тиешелуу материалдарын сессияны

алып баруучуга тапшырат. Секретариат сессиянын Регламентинин сакталышына козомолдук жургузот, депутаттарга

тушундурмо берет.

6.3. Секретариат айылдык Кенештин аппараты менен бирдикте сессия тарабынан материалдарды, протоколдорду

жазып беш кундун ичинде кол коюуга даярдайт.

                                          VII. Сессиянын кун тартиби жана иштоо тартиби.

7.1. Сессиянын кун тартиби жана иштоо тартиби айылдык Кенештин торагасы тарабынан сунушталат.

7.2. Кун тартиби депутаттар тарабынан талкууланып бекитилет.

7.3. Эгерде депутаттар тарабынан кун тартипке иштоо тартибине озгортуу киргизу же кошумча

 маселе сунуш кылышса, ал депутаттардын талкуулоосуна жана бекитуусуно сунуш кылынат.

                         VIII. Айылдык Кенештин депутаттарынын сессия учурундагы укуктары жана милдеттери.

8.1. Сессиянын жумушчу органдарын шайлоого, шайланууга жана ал органдарга озунун талапкерлигин сунуштоого;

8.2. Кун тартиби, иштоо тартиптери боюнча сунуштарды берууго, аны добушка койдурууга;

8.3. Сессиянын токтомдоруна озгортуулорду жана кошумчаларды сунуш кылууга, аны добушка койдурууга;

8.4. Айылдык Кенештин компетенциясына кирген маселер боюнча мекеме, ишка жана башка органдардын

жетекчилеринин отчетторунугуунун кун тартибине киргизууну сунуштоого;

8.5. Ыйгарым укуктарына ылайык депутаттык изилдоо, текшеруу жургузуу учун сессиянын чечимин

чыгарууну сунуштоого;

8.6. Сессиянын Регламентин жана иштоо тартибин толук сактоого;

8.7. Депутаттарга сессиянын жумушчу органдарына, чакырылгандарга сый мамиле жасоого

(орой мамиле жасоого, аброюн кетирууго жол берилбейт);

8.8. Сессиянын ишине активдуу катышууга жана ар бир талкууланган маселенин чечилишине

 озунун жеке пикирин сактоо менен добуш берууго. 

                                                        IХ. Кенештин чечимдери.

9.1. Кенештин токтому депутаттардын талкуусунан кийин, сессияга катышкан депутаттардын

жалпы санынын копчулук добушу менен кабыл алынат.

9.2. Кенештин сессиясына катышкан депутаттардын копчулук добушу менен туруктуу комиссияларынын

озгортуу жана мурда кабыл алынган ченемдерди жокко чыгаруу жана токтомго киргизу жонундо чечимдерди кабыл алат.

9.3. Сессиянын журушундогу маселелер боюнча Кенеш токтом турундо кабыл алат жана токтомго Кенештин

торагасы кол коңт.

9.4. Кенештин депутаты Кенештин сессиясында кабыл алынган токтомго макул эместигин кат жузундо же оозеки

билдируусу Кенештин протоколуна жазылат.

9.5. Токтомдун долбоору сессияга катышкан депутаттардын копчулук добушу менен негизинен кабыл алынгандан

 кийин токтомдун долбоорунун ар бир пункту боюнча талкууланып, толугу менен кабыл алынат.

9.6. Кенештин чечимин бастырып чыгаруу, Кенештин токтомдорунун аткарылышын козомолдоо

 Кенештин аппаратына жуктолот.

9.7. Айылыдк Кенештин чечими айыл Округдун аймагындагы мекеме-уюмдарда аткарылууга милдеттуу.

9.8. Кенештин токтомдору Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында белгиленген тартипте жокко чыгарылышы,

болбосо кучун жоготту деп табылышы мумкун. 

                                             Х. Айылдык Кенештин торагасы.

10.1. Кенештин сессиясын чакырат жана торагалык кылат. Кенештин токтомдоруна жана чечимдерине кол коет,

 аларга козомолдук кылат.

10.2. Жарандардын айылдык Кенешке кайрылган арызы, даттанууларын карайт.

10.3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, ардак наамдарын ыйгаруу жонундо жогорку

органдарга расмий отунуч жасайт.

10.4. Кенештин регламентинин сакталышын козомолдойт.

10.5. Кенештин протоколуна токтомдоруна жана башка документтерине кол коңт.

10.6. Кенештин торагасынын орун басарына талапкерди шайлоого сунуш киргизет.

10.7. Айыл окмотунун, айылдык Кенештин жооптуу катчысы озунун милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда,

 аны ээлеген кызмат ордунан бошотууга, айыл окмот башчысна сунуш кылууга укуктуу. Кызматка алуу жагы

«Муниципиалдык кызмат жонундо» мыйзамга ылайык, айылдык кенештин торагасынын макулдугу менен жургузот.

10.8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын чегинде Кенешке жуктолгон милдеттери боюнча башка маселелерди чечет.

10.9. Айылыдк Кенештин торагасы, озунун милдетин кезектеги моонотко жаныдан чакырылган Кенештин биринчи сессиясына

 чейин аткарат. 

                                                         ХI.Айылдык Кенештин торагасынын орун басары.

11.1. Тораганын орун басары Кенештин торагасы жок болуп калган жана торага оз функцияларын аткарууга мумкунчулугу

болбогон учурлрда Кенештин торагасынын милдетин аткарат.

11.2. Айылдык Кенештин торагасынын орун басары озунун милдетин коомдук башталышта аткарат.

                                                                   ХII. Кенештин жооптуу катчысы.

12.1 Айылдык Кенештин катчысынын милдетин айылдык Округдун жооптуу катчысы аткарат.

12.2. Кенештин депутаттарынын депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууда, депутаттарды тийиштуу

  маалыматтар менен камсыз кылат.

12.3. Айылдык Округдун катчысы айылдык Кенешинин сессиянын протоколун жургузот.

 Кенештин иш планынын аткарылышын камсыз кылат.

12.4. Жарандардын айылдык Кенешке кайрылган арыз даттанууларын, кайрылууларын карайт жана тиешелуу чара

кору менен жооп берет.

12.5. Туруктуу жана убактылуу комиссиялардын ишин координациялайт.

12.6. Кенештин укуктук актыларынын жазылышына жана аткарылышына жооптуу.

12.7. Кенешке тушкон документтердин эсебин жургузот.

12.8. Кенештин сессиясын материалдарды даярдайт, аны депутаттарга таркатат.

12.9. Депутаттарды, мекеме-ишканалардын жетекчилерин, коомдук оз алдынча башкаруу уюмдарынын окулдору

жана башка тиешелуу адамдарды сессияга катышууга чакырат.

12.10. Сессияга депутаттардын катышуусунун эсебин жургузот.

12.11. Сессиянын токтомдорунун, чечимдеринин долбоорун даярдайт, кабыл алынган токтомдорду

таратууну уюштурат жана башка функцияларды аткарат.

12.12. Айылдык Кенештин аппаратынын ишин уюштуруу менен козомолдойт жана координациялайт. 

                                                     ХIII. Кенештин туруктуу комиссиялары.

13.1. Жергиликтуу Кенештин туруктуу комиссиялары кенештин карамагына таандык маселелерди алдын ала

кароо жана даярдоо, ошондой эле кенештин чечимдерин ишке ашырууга, ушул чечимдердин ведомстволук

 аймакта аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдар тарабынан аткарылышына контролдук кылуу учун тузулот.

Кенеш тарабынан ошондой эле туруктуу комиссиялар да тузулсо болот.

Комиссиялардын тизмеги, алардын сандык курамы жана шайлоонун тартиби жергиликтуу кенеш тарабынан аныкталат.

 Кенеш ыйгарым укуктарынын моонотунун ичинде зарылчылыкка жараша, жаны туруктуу комиссияларды тузот, мурда

 тузулгондорун таратат жана кайра уюштурат, алардын курамына озгортуулорду киргизе алат.

Туруктуу комиссиялар тиешелуу жергиликтуу кенештердин депутаттарынын ичинен тузулот. Жергиликтуу

 кенештердин туруктуу комиссияларынын курамына кенештин торагасы жана орун басары шайланышы мумкун эмес.

Туруктуу комиссиялар тораганы шайлайт. Комиссиялар озунун ишинин негизги багыттары боюнча кичи комиисяларды

тузо алатуруктуу комиссиянын жана кенештин торагасынын сунушу боюнча тиешелуу кенеш туруктуу комиссиялардын

 курамына озгортуулорду киргизетомиссия мучолорунун ыйгарым укуктары кенеш тарабынан анын отунучу боюнча,

 ошондой эле ал озунун милдеттерин аткарууга мумкундук болбогон жагдайларга байлныштуу моонотунон мурда

токтотушу мумкунергиликтуу кенештердин туруктуу комиссияларынын укуктары, милдеттери, аларды

 уюштуруунун тартиби жана туруктуу комиссиялардын иши ушул Мыйзам, жергиликтуу кенештин регламенти

 жана Кыргыз Республикасынын дагы башка мыйзамдык актылары менен белгиленет.

Жергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары озунун ишине окумуштууларды, адистерди, практик кызматчыларды,

 дагы башка адамдарды тартууга укуктууергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары озунун компетенциясына

таандык маселелер боюнча тиешелуу чечимдерди кабыл алатергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары

ведомстволук аймакта жайгашкан уюмдар менен мекемелердин оперативдуу чарбачыл ишине кийлигишууго укуксуз.

13.2. Жергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары:

- кенештин кароосуна киргизилуучу экономикалык, социалдык жана тиешелуу улуттук маданий онугууго байланышкан

маселелерди даярдоого катышат.

- тиешелуу аймактын социалдык-маданий жана ондуруштук инфраструктурасын онуктуруу, жергиликтуу оз алдынча

 башкаруунун экономикалык негизин чындоо боюнча кенешке сунуштарды киргизет.

- озунун аймагын экономикалык жактан онуктуруунун жана бюджеттин пландарынын долбоорлорун,

 пландардын аткарлышы жана бюджеттин толтурулушу жонундо отчетторду алдын ала карайт, алар

 боюнча оздорунун сын-пикирлерин даярдайт, зарылчылык туулса, аларды кенешке киргизет.

- жергиликтуу кенеш тарабынан кабыл алынгн чечимдердин аткарылышына жана уставдын талаптарынын

аткарылышы сакталышына контролду ишке ашырат.

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана тиешелуу кенештин регламенти аркылуу сунуштлган башка

ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Жергиликтуу кенештин туруктуу комиссиялары озунун карамагына кирген маселелер боюнча жергиликтуу

 мамлекеттик администрация органдарынын жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын жана

 тиешелуу аймакта жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин жана адистерин

угууга укуктуу.

13.3. Жергиликтуу кенештин турукутуу комиссияларынын жыйналыштары комиссиялардын иш планына

 ылайык чакырылат.

Туруктуу комиссиялардын жыйналыштарына кенеш беруучу добуш укугу менен ушул комиссияларга мучо

 болуп эсептелбеген депутаттар катыша алат.

Бир нече комиссиянын карамагына кирген маселелер комиссиялардын демилгеси боюнча, ошондой эле

 жергиликтуу кенештин тапшырмасы боюнча комиссиялар тарабынан даярдалат жана бирге каралат.

Туруктуу комиссиялардын бардык мучолору бирдей укуктардан пайдаланышат. 

                                             ХIV. Айылдык Округдун башчысын шайлоонун тартиби.

                                                                         Негизги жоболор.

14.1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо»

 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерин ишке ашыруу максатында иштелип чыккан жана айылдык

 округдун башчыларын шайлоону откоруу тартибин аныктайт.

«Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-берене жана ушул

 Жобо менен жонго салынбаган айылдык Округ башчысын шайлоонун тартиби айылдык Кенештин

 регламенти менен аныкталат.

14.2. Айылдык Округ башчысы тийиштуу айылдык Кенештердин депутаттары (депутаты) тарабынан анын

 чакырылышы моонотуно карата жашыруун добуш беруу аркылуу шайланат.

14.3. Айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна талапкерди корсотууго, айылдык Кенештин депутаттары

(депутаты), ошондой эле райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким (мындан ары-аким) укуктуу.

14.4. Аракетке жондомдуу, жогорку билимдуу жана мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан

 кем эмес иш тажрыйбасы бар же болбосо мамлекеттик билим беруу, саламаттыкты сактоо мекемелеринде же

 жеке менчик турундогу чарбакер субөекттерде жетекчи кызматтарда уч жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар

 Кыргыз Республикасынын жараны айылдык округдун башчысы боло алат.

Кылмыш кылгандыгы учун соттолгон жана соттолгондугу жоюулганына, мыйзамда белгиленген тартипте

 алынып салынганына карабай Кыргыз Республикасынын жараны айылдык Округдун башчысы боло албайт.

14.5. Айыл окмотунун башчысын шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаны шайланган айылдык

 кенештин биринчи жыйналышынын кунунон тартып 10 календардык кундон кечиктирбестен дайындалат.

Айыл окмотунун башчысы ээлеген кызматынан моонотунон мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо

комиссиясы бош орун тузулгон кундон тартып 10 календардык кундон кечиктирбестен айыл окмотунун

башчысын шайлоону дайындайт.

Айыл окмотунун башчысы айылдык кенештин чакыруу мооноту аяктаганга чейин 90 каландардык кун

 калганда ээлеген кызмат ордунан моонотунон мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы

 тарабынан жаны шайланган айыл кенешинин биринчи жыйналышы отконго чейин айыл окмотунун

 башчысын шайлоо дайындалбайт.

Айыл окмотунун башчысын шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган

кундон тартып 20 календарлык кундун ичинде откорулот.

Айыл окмотунун башчысын кызмат ордунан моонотунон мурда бошотулган учурда аким жаны

айыл окмоту шайланганага чейин озунун акты менен айыл окмотунун милдетин аткаруучуну дайындай алат.

14.6. Айылдык Округдун башчысын шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган

кундон тартып 25 календардык кундун ичинде откорулот.

Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын окулдору тиешелуу аймактык шайлоо комиссияларында

айылдык Округдун башчысын шайлоону жана откорууну координациялоону жургузушот.

Борбордук шайлоо комиссиясынын торагасы айылдык Округдун башчысын шайлоону координациялоо

 жана байкоо жургузуу учун тийиштуу аймактык комиссиясына Борбордук шайлоо комиссиясынын мучосун

 жиберууго укуктуу.

14.7. Айылдык Округдун башчысын шайлоо жергиликтуу Кенештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш

 беруу аркылуу ишке ашырылат. Айылдык Округдун башчысын шайлоо эгерде ага айылдык Кенештин

депутаттарынынжалпы санынын учтон экисинен кем эмес катышса болду деп эсептелинет. Айылдык

 Округдун башчысын шайлоону откоруу жол-жобосу «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо»

 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49 беренесине, ушул Жобого жана жергиликтуу Кенештин

Регламентине ылайык ишке ашырылат.

14.8. Шайланган айылдык Округдун башчысына тиешелуу аймактык комиссиясы тарабынан куболук

берилет. Куболуктун формасы жана тексти Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилет.

14.9. Бул Жобону бузу шайлоону жарксыз деп табууга алынып келет.

      ХV. Айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна талапкерлерди каттоонун тартиби. 

15.1. Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна

 талапкерди корсоткон субөект тарабынан каттоо учун шайлоо кунуно чейин 5 жумуш кунунон кечиктирбестен

тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясына томондогудой документтер сунушталат:

1)      жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна талапкерди

2)       корсотуу жонундо чечим.

2) ат салышууга жонундо талапкердин арызы.

3) фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган датасын, иштеген жерин, ээлеген кызматы

 (кызматынын турун) жана турган жерин корсотуу менен талапкердин омур баянынын маалыматтары.

4) ушул Мыйзамдын 42 - жана 48 – беренесинлеринин талаптарын тастыктоочу тийиштуу документтер.

Тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алган кундон тартып 3 календарлык

 кундун ичинде жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна

 талапкерди корсотуунун тартиби ушул Мыйзамдын талаптарына шайкеш келе тургандыгын текшерет

 жана талапкерди каттоо жонундо – чечим же болбосо каттоодон баш тартуу жонундо жуйолоштурулгон

чечим чыгарат. Мында эгерде шайлоо комиссиясы ушул талапкерди каттоого тоскоол болуучу талапкердин

 документтериндеги шайкеш келбестикти тапса, документтерди алгандан кийин 24 сааттын ичинде

 шайлоо комиссиясы ошол шайкеш келбестиктер жонундо талапкерди корсоткон субөектиге кабар билдирууго

 милдеттуу. Талапкерди корсоткон субөект кабар алган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл

озгортуулорду киргизип, тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясына ондолгон документтерди тапшырууга укуктуу.

Талапкерди каттоодон баш тартуу чечим кабыл алынган учурда тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы аны кабыл

 алган учурдан тартып бир сутканын ичинде талапкерди корсоткон субөектиге баш тартуунун негиздерин

баяндоо менен шайлоо комиссиясынын чечиминин кочурмосун берууго милдеттуу.

Талапкерлерди каттоодон баш тартууга томондогулор негиз боло алат:

1) ушул Мыйзамда каралган корсотуунун тартиби сактлбашы.

2) Талапкерде пассивдуу шайлоо укугунун жоктугу.

3) Талапкердин башка мамлекеттин жарандыгына таандык экендиги

4) Талапкерди корсоткон субөектин ушул берененин 1-болугундо корсотулгон бардык зарыл

документтерди бербегендиги.

Талапкерди каттоодон баш тартуу жонундо чечим Борбордук шайлоо комиссиясына же сотко

 даттанылышы мумкун.

Тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы бардык талапкерди каттагандан кийин эки календардык

кундун ичинде жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын шайлоону уюштурат.

Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын аппараттары жай беруу, добуш беруу учун

 кабиналарды, добуш беруу учун укокторду орнотуу жана шайлоону откорууго байланыштуу башка маселелерди

 чечуу жолу менен аймактык шайлоо комиссияларына шайлоону откорууго комок корсотууго милдеттуу.

15.2. Талапкер кайсы учурда болбосо да бирок добуш берууго чейин эки кун калгандан кечиктирбестен бул

 тууралуу тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясына жазуу жузундо арыз берип, шайлоого мындан ары

 катышуудан баш тартууга укуктуу. Мындай учурда талапкерди каттаган тиешелуу аймактык шайлоо

комиссиясы талапкерди каттоону жокко чыгаруу жонундо чечим кабыл лууга милдеттуу.

Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмат ордуна талапкерди корсотууго

 укугу бар субөкт кайсы учурда болсо да добуш берууго чейин эки календардык кундон кечиктирбестен тиешелуу

 аймактык шайлоо комиссиясына жазуу жузундо тиешелуу арыз берип, таапкерди чакыртып алууга да укуктуу.

 Мындай учурда субөект тарабынан корсотулган талапкерди каттаган тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясы

 талапкерди каттоону жокко чыгаруу жонундо чечим кабыл алууга милдеттуу.

                                                           ХVI. Шайлоону уюштуруу.

16.1. Айылдык Округдун башчысын шайлоону уюштуруу учун добуш беруу кунуно чейин 2 календардык

 кундон кечиктирбестен тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясына чечим менен курамында аймактык шайлоо

 комиссиясынын торагасы жана эки мучосу тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясындагы Борбордук шайлоо

 комиссиясынын атайын окулу жана айылдык Кенештин окулу болуп эсептоо комиссиясы тузулот.

Эсептоо комиссиясы оз отурумунда курамынан тораганы жана катчысы шайлоо жонундо чечим кабыл алат

жана тиешелуу протокол тузулуп, булл тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясына ылайык жергиликтуу

 Кенешке кабарланат.

16.2. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо бюллетендеринин текстин бекитет, аларды сактоону камсыз кылат,

 оз жыйналыштарынын протоколдорун жургузууну уюштурат, ушул жобого ылайык башка ыйгарымдарды ишке ашырат.

16.3. Шайлоо бюллетендери мамлекеттик же расмий тилдерде басылып чыгарылат. Шайлоо бюллетендери аймактык шайлоо

комиссиясынын мору менен куболондурулот жан ага эсептоо комиссиясынын мучолору кол коңт.

16.4. Бюллетенге айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна талапкерлер алфавиттик тартипте киргизилет.

16.5. Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын аппараттары аймактык шайлоо комиссияларына

добуш беруучу жайды беруу, ал учун кабиналарды, укокторду орнотуу жана шайлоону откорууго байланыштуу башка

маселелерди чечуу аркылуу шайлоону уюштурууга комоктошуусу милдеттуу.

16.6. Депутаттардын жыйынга келишине жоопкерчиликти тиешелуу айылдык Кенештин торагасы тартат.

16.7. Добуш беру жол жобосун камсыздоо жоопкерчилигин аймактык шайлоо комиссиясы тартат.

                                                     ХVII. Шайлоону откоруу жана добуш берунун тартиби.

17.1. Айылдык Округдун башчысын шайлоо атайын болунгон болмодо откорулот.

17.2. Добуш беруунун алдында добуш беруу укоктору эсептоо комиссиясы тарабынан текшерилет,

 пломба коюлуп, моор басылып бекитилет.

17.3. Ар бир депутат жеке озу добуш берет, башка адамдар учун добуш берууго жол берилбейт.

17.4. Добуш беруучу укокту ачуу алдында пайдаланылбаган бюллетендер эсептелет жана

 эсептоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылат. Добуш беруунун аякташы эсептоо комиссиясынын

торагасы тарабынан жарыяланат.

17.5. Добуш бреуучу укокту ачууга добуш беруу аяктаганга чейин тыюу салынат. 

  ХVIII. Айылдык Округдун башчысынын шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруунун жана жарыялоонун тартиби. 

18.1. Добуш беру аяктагандан кийин эсептоо комиссиясы добуш беруунун жыйынтыгын чыгарат. Добуштарды саноо

 ачык айкын эсептоо комиссиясынын мучолору тарабынан гана жургузулот жана добуш беруучу болмодо

 тыныгуусуз откорулот.

18.2. Эсептоо комиссиясынын мучолору пйдаланылбай калган бюллетендерди кайрадан эсептеп

 чыгышат, аларды жокко чыгарышат жана бул туурасында добуш беруунун жыйынтыктарынын протоколуна жазышат.

18.3. Жараксыз бюллетендер озунчо эсептелет жана алар туурасында добуш беруунун жыйынтыктарын протоколуна

 жазылат. Шайлоочунун эрк билдируусун аныктоо мумкун болбогон, тиешелуу аймактык шайлоо комиссиясынын мору

бсылбаган, эсептоо комиссиясынын мучолорунун колу коюлбаган же бекитилбеген формага ылайык келбеген бюллетендер

жараксыз болуп саналат.

18.4. Добуш беруучу укоктогу бюллетендердин негизинде аймактык шайлоо комиссиясы добуш берууго катышкан

депутаттардын жалпы санын, айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна талапкер учун берилген «макул»

 жана «баардык талапкерлерге каршы» берилген добуштардын санын аныктайт.

18.5. Добуштарды саноонун натыйжасы боюнча добуш беруунун жыйынтыгы чыгарылат жана алар

 протоколго киргизилет. Протокол аймактык шайлоо комиссиясынын мору менен куболондурулот жана

 ага эсептоо комиссиясынын мучолору кол коңт.

18.6. Протоколго кол коюлгандан кийин эсептоо комиссиясынын торагасы дароо айылдык Кенештин депутаттарына

 жана катышкан адамдарга добуш беруунун жыйынтыгын жары кылат жана айылдык Кенештин сессиясынын бекитуусуно

 протоколго киргизет.

18.7. Тиешелуу айылдык Кенештин депутаттарынын жалпы санынын копчулук добушуна ээ болгон талапкер шайланды

деп эсептелинет.

18.8. Добуш беруунун жыйынтыгы жонундо протоколду айылдык Кенеш бекиткенден кийин тиешелуу аймактык шайлоо

 комиссиясы анын мучосун райондун акимине жана Борбордук шайлоо комиссиясына жиберет.

18.9. Эки талапкер катталса жана алардын бироо да депутаттардын зарыл сандагы добушун ала албаса, кобуроок добуш

алган эки талапкербоюнча добуш беруунун экинчи туру откорулот.

- экиден ашуун талапкер катталса жан алардын бироо да депутаттардын зарыл сандагы добушун алалбаса, кобуроок

 добуш алган эки талапкер боюнча добуш беруунун экинчи туру откорулот.

- эгерде биринчи турда талапкерлердин бири кобуроок сандагы добуш алса ал эми кийинки эки талапкер азыраак

 же бирдей сандагы добуш алышса кобуроок сандагы добуш алган бир талапкер боюнча добуш беруунун экинчи

 туру откорулот.

18.10.Добуш беруунун экинчи туру ушул жобонун 26-38 пункттарында белгиленген тартипте откорулот.

18.11. Айылдык Округдун башчысын шайлоонун жыйынтыгы жонундо билдируу жалпыга маалымдоо

 каражаттарында жарыяланат. 

                                                ХIХ. Айылдык Округдун башчысын кайрадан шайлоо.

19.1. Эгерде айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна бир талапкер катталып, ал депутаттардын зарыл

сандагы добушун ала албаса, айылдык Округдун башчысына кайра шайлоо откорулот, эгерде биринчи

 турда айылдык Округдун башчысынын кызмат ордуна эки талапкер тен депутаттардан бирдей сандагы

 добушун алса, айылдык Округдун башчысына кайра шайлоо откорулот, эгерде биринчи турда баардык

талапкерлер бирдей сандагы добуш алса кайра шайлоо откорулот.

19.2. Эгерде «баардык талапкерлерге каршы» позициясы учун талапкерлерге караганда депутаттар коп

добуш беришсе кайра шайлоо открулот.

19.3. Эгерде добуш берууну кунуно карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер

 шайлоого катышуудан баш тартса кайра шайлоо окторулот.

19.4. Борбордук шайлоо комиссиясы айылдык Округдун башчысы шайланбай калган кундон тартып

 3 календардык кундун ичинде кайра шайлоону дайындайт.

19.5. Жаны талапкерлерди корсотуу менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясында кайра

 шайлоо дайындалган кундон тартып 15 календардык кундон кечиктирбестен откорулот.

19.6. Эгерде шайоо кворум жоктугунан болбой калса Борбордук шайлоо комиссиясы 3 календардык

 кундун ичинде кайра шайлоону дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда катталган талапкерлер боюнча откорулот.

19.7. Айылдык Округдун башчысын кайра шайлоо ушул жобонун 10-40-пункттарында белгиленген тартипте откорулот.

                                    ХХ. Айылдык Округдун башчысынын шайланбай калуусунун кесепеттери.

20.1. Тиешелуу айылдык Кенештин депутаттары тарабынан айылдык округдун башчысы белгиленген моонотто

шайланбай калган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти

 жергиликтуу Кенешке моонотунон мурда шайлоону дайындайт.

20.2. Райондун акими озунун буйругу менен жаны айылдык Округдун башчысы шайланганга чейин айылдык

 Округдун башчысынын милдетин аткаруучуну дайындай алат. 

                                                    ХХI. Убактылуу комиссиялар.

21.1. Айылдык атайын милдеттерди жана тапшырмаларды аткаруу боюнча убактылуу комиссияларды

тузуусу мумкун.

21.2. Убактылуу комиссия берилген мооноттуу сактоо менен тапшырылган иштерди аткарат жана

 жыйынтыгын билдирет.

21.3. Белгиленген милдеттерин жана тапшырмаларды аткаргандан кийин убактылуу комиссиялардын

 иш аракеттери сессиянын чечими менен токтотулат.

21.4. Убактылуу комиссиянын иш тартиби туруктуу комиссиянын иш тартибинин негизинде жургузулот.

                      ХХII. Кенештин козомолдук жургузуу боюнча ыйгарым укуктарынын ишке ашырылышы.

22.1. Кенештин козомолдоо ыйгарым укуктарын ишке ашыруу Кенештин торагасынын орун басарынын,

 комиссияларынын жана анын жооптуу кызматкерлеринин эн башкы милдеттеринин бири болуп эсептелинет.

22.2. Кенеш оз компетенциясынын жээктеринде кабыл алынган чечимдерин, токтомдорун, менчиктин туруно

 карабастан айылдын аймагындагы бардык ишканалар, уюмдар, мекемелер ошондой эле кызмат адамдары

коомдук бирикмелери аткарууга милдеттуу. 

                                         ХХIII. Жергиликтуу Кенештин сандык курамы.

23.1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу» Мыйзамынын 23-беренесине

негиз 11 депутатты тузот. 

                                                         ХХIV. Депутаттык мандат.

24.1 Депутаттык мандат тош белги жана аймактык шайлоо комиссиясынын торагасы

кол койгон куболук менен ырасталат.

24.2. Депутаттык мандатты токтотуу Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча

 башкаруу» Мыйзамынын 24-беренесине негиз жургузулот. 

                          ХХV. Регламентти бекитуунун, озгортуулорду, толуктоолорду киргизуунун тартиби.

25.1. Депутаттар тарабынан Регламентке озгортуу, толуктоо киргизууго сунуш бере алат.

Сунуштар атайын тузулгон жумушчу топто каралат.

25.2. Айылдык Кенештин Регламентин, типтуу Регламенттин негизинде депутаттардан турган жумушчу

 топ иштеп чыккандан кийин Кенештин сессиясында бекитууго коюлуп, сессияга катышкан депутаттардын

 копчулук добушу менен кабыл алынат.

 Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин кезектеги ( V чакырылышынын) XVIII сессиясынын

                                                  Т О К Т О М У № XVIII-6

 Найман айылы                                                                                                       24.02.2015-жыл

                                                                                                Найман айыл өкмөтүнүн аз камсыз болгон

                                                                                                үй-бүлөлөргө жардам берүү жөнүндө

 Найман айыл өкмөтүнүн 2015-жылдын бюджетинен социалдык жактан коргоо иш-чараларды жургузууго

аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам берүү максатында Найман айылдык Кеңеши

                                                 Т О К Т О М К Ы Л А Т:

 1. Найман айыл өкмөтүнүн бюджетинен социалдык жактан коргоо иш-чараларын жүргүзүүгө

жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү максатында 83 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

 1. Бөлүнгөн акча каражатын ажыратып берүү жагы Найман айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүмүнүн

 башчысы А.Балтабаевге милдеттендирилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин

“Экономика,бюджет, соода жана ишкердүүлүк боюнча” туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов

 Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин кезектеги ( V чакырылышынын) XVIII сессиясынын

                                                 Т О К Т О М У № XVIII-7

 

 Найман айылы                                                                                                 24.02.2015-жыл

                                                                            Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун

                                                                          негизинде үлүштүк гранттардын эсебинен каржылоо  

                                                                          жөнүндө.  

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн үлүштүк гранттардын эсебинен каржылоо жөнүндө

 токтомунун негизинде, “Найман” балдар бакчасын капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн

3 290 271 (үч миллион эки жүз токсон миң эки жүз жетимиш бир ) сомдук проектин өздүк

 салымына акча каражат бөлүп берүү максатында Найман айылдык Кеңеши

                                      ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. “Найман” балдар бакчасынын үлүштүк гранттан капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн проектин

 өздүк салымына 10 % же 330 000 (үч жүз отуз миң) сом акча каражаты жергиликтүү бюджет

 эсебинен бөлүнүп берилсин.

 1. Жогорудагы акча каражатты бөлүп берүү жагы Найман айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы

 А.Балтабаевге милдеттендирилсин.

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Найман айылдык Кеңешинин бюджет

 боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов

 Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин V чакырылышынын кезексиз  XIX заседаниесинин

                                                     Т О К Т О М У № XIX-1

Найман айылы                                                                    01.04.2015-жыл

                                                                                Ноокат районунун прокурорунун

                                                                                2015-жылдын 23-мартындагы «Найман

                                                                               айылдык кеңешинин 2014-жылдын

                                                                              13-февралындагы № 11-7 сандуу токтомуна

                                                                              карата» жазылган № 1/268-15 каршылык

                                                                             билдирүүсү жөнүндө

Ноокат районунун прокурорунун 2015-жылдын 23-мартындагы «Найман айыл өкмөтүнүн

2014-жылдын 13-февралындагы №11-7 сандуу токтомуна карата» жазылган № 1/268-15 каршылык

 билдирүүсүн аткарууга алуу максатында Найман айылдык Кеңеши

                                                      ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.       Ноокат районунун прокурорунун 2015-жылдын 23-мартындагы «Найман айылдык Кеңешинин

2014-жылдын 13-февралындагы №11-7 сандуу токтомуна карата» жазылган № 1/268-15 каршылык

 билдирүүсүнө ылайык Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылары жөнүндөгү»Мыйзамынын

 10-беренесинин 1-бөлүмүнүн абзацына,Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруусу

 жөнүндөгү»Мыйзамынын 36-беренесинин 4-бөлүмүнө негиз Найман айылдык Кеңешинин 2014-жылдын

13-февралындагы №11-7сандуу токтому жокко чыгарылсын.

2.      Токтомдун бир нускасы Ноокат райондук прокуратурасына жиберилсин.

 

Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов

 

 Аткарган: Д.Таирова

 Юрист: К.Байбалаев

 Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин V чакырылышынын кезексиз  XIX заседаниесинин

                                                           Т О К Т О М У № XIX-2

Найман айылы                                                                                                  01.04.2015-жыл

                                                                                                         Ноокат районунун прокурорунун

                                                                                                        2015-жылдын 23-мартындагы «Найман           

                                                                                                        айылдык Кеңешинин 2013-жылдын

                                                                                                        9-февралындагы № 4-3 сандуу токтомуна

                                                                                                        карата» жазылган № 1/169-15 каршылык

                                                                                                        билдирүүсү жөнүндө

Ноокат районунун прокурорунун 2015-жылдын 23-мартындагы «Найман айылдык Кеңешинин 2013-жылдын

9-февралындагы №4-3 сандуу токтомуна карата» жазылган № 1/269-15 каршылык билдирүүсүн аткарууга алуу

 максатында Найман айылдык Кеңеши

                                                       ТОКТОМ КЫЛАТ:

3.       Ноокат районунун прокурорунун 2015-жылдын 19-мартындагы «Найман айылдык Кеңешинин 2013-жылдын

 9-февралындагы №4-3 сандуу токтомуна карата» жазылган № 1/269-15 каршылык билдирүүсүнө ылайык Кыргыз

 Республикасынын «Ченемдик укуктук актылары жөнүндөгү»Мыйзамынын 10-беренесинин 1-бөлүмүнүн абзацына

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруусу жөнүндөгү»Мыйзамынын 36-беренесинин

4-бөлүмүнө негиз Найман айылдык Кеңешинин 2013-жылдын №4-3 сандуу токтому жокко чыгарылсын.

4.      Токтомдун бир нускасы Ноокат райондук прокуратурасына жиберилсин.

                                  Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов

 

 Аткарган: Д.Таирова

 Юрист: К.Байбалаев

 Депутаттардын Найман айылдык Кеңешинин ( V чакырылышынын) кезексиз XX сессиясынын

                                                        Т О К Т О М У № XX-1

  Найман айылы                                                                                                         17.04.2015-жыл

                                                                                                         Найман айыл аймагындагы

                                                                                                         конкурстук комиссия курамынын

                                                                                                         көтөрүп чыккан көйгөйлүү

                                                                                                        маселелерин бекитүү жөнүндө

 Найман айыл аймагындагы АРИС агентствосунун ПСИ-3 долбоору менен иштөө максатында түзүлгөн комиссия

 курамынын айылдын аймагындагы көйгөйлүү маселелердин приоритеттүүлүгүн аныктоо боюнча отурумунун

чечимин карап чыгып,талкуулап Найман айылдык Кеңеши

                                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.      Найман айыл өкмөтүндө түзүлгөн АРИС агентствосунун ПСИ-3 долбоору менен иштөө максатында

түзүлгөн комиссия курамынын чечими бекитилсин.

2.      Төмөндөгү конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде сунушталган маселелер:

 1. Найман маданият үйүнүн капиталдык ремонту
 2. “Улуу Тоо” толук эмес орто мектебинин имаратын жаңыдан куруу
 3. Жаңы Конуш көчөсүндөгү мектепке кеткен

 400 метр жолду асфальттоо

 1. “Найман” балдар бакчасынын капиталдык ремонту
 2. №18 УБДТнын имаратын жаңыдан куруу
 3. “Найман” орто мектебинин капиталдык ремонту
 4. Теплица куруу
 5. Балдар аянтчасын куруу
 6. Жаштар үчүн жасалма футбол аянтчасын куруу

 айылдын көйгөйлүү масеселелири экендиги белгиленсин.

3.      АРИС агентствосунун ПСИ-3 долбооруна бул көйгөйлүү маселелерди тапшыруу жана керектүү

 документтерин тактоо иштери Найман айыл өкмөтүнүн башчысы Р.Шамаевага жана тиешелүү

мекеме-ишканалардын жетекчилерине милдеттендирилсин.

4.       Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы социалдык,маданий,билим берүү-спорт ,саламаттыкты

 сактоо боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Найман айылдык Кеңешинин төрагасы: Ш.Эрматов