www.nookat.kg

 

 

Ж А Р Ы Я

 

КОНКУРС  ЖАРЫЯЛАЙТ !

7777777

 

Ноокат районундагы Төөлөс айыл өкмөтү, айыл өкмөтүндөгү  муниципалдык кызматтын төмөндөгү 4 бош  кызмат орундарына конкурс жарыялайт.

 

1. Айыл өкмөтүнүн юрист башкы адиси кызматына, квалификациялык талаптар:

1. Жогорку билимдүү;

2. Муниципалдык, же мамлекеттик кызмат стажы кеминде 2 жыл, же адистиги боюнча иш стажы кеминде 3 жыл;

3. Уюштуруучулук жана документация менен иштөө жөндөмү болуусу;

4. Компьютерде word, excel программаларында иштей билүү керек;

Фукционалдык милдеттери:

Айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин  иш кагаздарын аткарылышында жалпы мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылат жана аларга ушул багытта көмөк көрсөтөт. КРнын Конституциясы жана Мыйзамдары боюнча аппарат кызматкерлери арасында окууларды уюштурат. Кошумча өз милдеттери чегинде иш алып барат.

 2. Айыл өкмөтүнүн жер, турак жайкоммуналдык маселелер жана өзгөчө кырдаалдар боюнча  адиси кызматына, квалификациялык талаптар:

1. Жогорку, же атайын орто билимдүү;

2. Уюштуруучулук  жана документация менен иштөө жөндөмү болуусу;

4. Компьютерде word, excel программаларында иштей билүү керек;

Функционалдык милдеттери:

Калктын турак жай  маселесин чечүү боюнча иш аракеттерди жана өзгөчө кырдаалдар боюнча иш-аракеттерди жүргүзөт. Жарандык коргонуу  иштерин координациялайт. Жарандык коргонуу боюнча маалыматтарга жооп берет.

 3. Айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча адиси кызматына квалификациялык талаптар:

1. Жогорку, же атайын орто билимдүү;

2. Уюштуруучулук  жана документация менен иштөө жөндөмү болуусу;

3. Компьютерде word, excel программаларында иштей билүү керек;

Функционалдык милдеттери:

Аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакыруучулардын эсебин аныктайт жана тизмелерин түзөт. Аларга аскер комиссариаты тарабынан аскерге чакыруу боюнча повесткаларды жеткирет. Альтернативдик кызмат өтөөчүлөрдүн санын аныктайт.

4.  Айыл өкмөтүнүн маалыматтык  -   компьютердик технологиялар жана иш кагаздар менен иштөө боюнча адиси кызматына, квалификациялык талаптар:

1. Жогорку, же атайын орто билимдүү; (Мал чарбасы жана техникалык адистиктен сырткары.)

2. Уюштуруучулук жана документация менен иштөө жөндөмү болуусу;

3. Компьютерде word, exceI,  интернет  байланыш программаларында иштей билүү керек.

Функционалдык милдеттери:

     Айыл экмэтүнүн маалымат ресурстарын түзүү,тейлээ,маалыматтык ресурстар жана технологиялар тармагын жөнгө салуу, системалардын жана тармактардын коопсуздугун жана корголушун камсыз кылуу,заманбап маалыматтык технологияларды пайдалануу менен документтер менен иштөө системасын оркүндотүү.      

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтер:

1. Конкурсттук комиссиянын атына жазылган арыз.

2. Өздүк каттоо баракчасы.

3. Дипломдун көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн болушу керек).

4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн  болушу керек).

5. Паспорттун көчүрмөсү.

6. Резюме.

7. Өмүр баян.

Конкурска катышуучулардын документтери атайын жарыя чыккан күндөн  баштап 2 жума  аралыгы ичинде  Төөлөс  айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын кабинетинде  кабыл  алынат.  Сурап билүү үчүн 0778  34-90-90 уюлдук телефонуна кайрылсаңыздар болот.

 

 

 

 

Жарыялоо күнү:

12.10.2015

 

Автор:

Аширматов Нургазы