М А З М У Н У

Токтом №

Токтом датасы

Кыска мазмуну

17-1

 

29.04.2015

А.Мирмахмудов айылдык кеңешинин депутаттардын  айыл суу чарба,жерге жайгаштыруу,экология,жаратылышты коргоо,өнөр жай кайра иштетүү жана транспорт  боюнча туруктуу комиссиясынын 23.03.2015-жылдагы № 1 токтому,  24.03.2015-жылыдн №2 токтому, 31.03.2015-жылдын №3 токтому, 31.04.2015-жылыдын №4 токтому, 27.04.2015-жылдын №5 токтому жана 27.04.2015-жылдын № 6 токтомдорун  бекитүү жөнүндө

17-2

 

29.04.2015

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагынын Чапаев айылынын  Коргошун талаа участкасында жайгашкан Мирмахмудов атындагы толук эмес орто мектебинини стадионун реконстукциялоо жана заман бап типтүү жабык стадионгоо айлантыруу жөнүндөгү Коргошун талаа участкасынын жалпы чогулуш протоколун бекитүү жөнүндө

17-3

 

29.04.2015

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагында той-мааракелеринин өткөрүү боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө

17-4

 

29.04.2015

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагында АРИС программасынын АИД-3 долбоорун ишке ашыруу үчүн А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагынын денгээлинде конкурсттук коиссия түзүү жөнүндө

17-5

 

29.04.2015

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагындагы жүргөн дайды,жолбун ит-мышыктарды атып өлтүрүлгөндөрдү жок кылуу үчүн (БЕККЕР) чумкурларды  жайыт жеринен кайрадан иштетүү үчүн жер ажыратып берүү жөнүндө

17-6

 

29.04.2015

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагындагы «Жаш муун биримдиги» балдар бакчасынын сураныч катын канааттандыруу жөнүндө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын А. Мирмахмудов айылдык Кенешинин V чи чакырылышынын

кезексиз XVII сессиясы

 

Т О К Т О М

Чапаев айылы

17-1

29.04.2015

 

А.Мирмахмудов айылдык кеңешинин депутаттардын  айыл суу чарба,жерге жайгаштыруу,экология,жаратылышты коргоо,өнөр жай кайра иштетүү жана транспорт  боюнча туруктуу комиссиясынын 23.03.2015-жылдагы № 1 токтому,  24.03.2015-жылыдн №2 токтому, 31.03.2015-жылдын №3 токтому, 31.04.2015-жылыдын №4 токтому, 27.04.2015-жылдын №5 токтому жана 27.04.2015-жылдын № 6 токтомдорун  бекитүү жөнүндө

А.Мирмахмудов айылдык кеңешинин депутаттардын  айыл суу чарба,жерге жайгаштыруу,экология,жаратылышты коргоо,өнөр жай кайра иштетүү жана транспорт  боюнча туруктуу комиссиясынын 23.03.2015-жылдагы № 1 токтому,  24.03.2015-жылыдн №2 токтому, 31.03.2015-жылдын №3 токтому, 31.04.2015-жылыдын №4 токтому, 27.04.2015-жылдын №5 токтому жана 27.04.2015-жылдын № 6 токтомдорун бекитүү жөнүндө А.Мирмахмудов айылдык кеңешинин кезектеги сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.      А.Мирмахмудов айылдык кеңешинин депутаттардын  айыл суу чарба,жерге жайгаштыруу,экология,жаратылышты коргоо,өнөр жай кайра иштетүү жана транспорт  боюнча туруктуу комиссиясынын 23.03.2015-жылдагы № 1 токтому,  24.03.2015-жылыдн №2 токтому, 31.03.2015-жылдын №3 токтому, 31.04.2015-жылыдын №4 токтому, 27.04.2015-жылдын №5 токтому жана 27.04.2015-жылдын № 6 токтомдору бекитилсин.

 

2.      Чапаев айылынын Бештал бөлүмүнүн, калктуу конуштар категориясына кирген муниципалдык жер болуп эсептелген 0,06 га жер аянтына кошумча тарызда, мурунку бөлүп берилген жер аянтына жанаша жайгашкан, бош жаткан жердин эсебине 0,03га жер аянты «Беш Тал элдери» жамаатына маслаат үйү куруу үчүн ажыратып берилсин.

 

3.      Атуул Кайыпкулов Раимжан Мусабаевичтин өзүнүн менчигинде болгон турак- жайынан 24,0 ч.м жер аянтын кондитердик жемиштер чыгаруу үчүн багыты комерциялык багытка өзгөртүлсүн.

 

4.      Атуул Ашимов Эрланбек Абдираимовичтин  өзүнүн менчигинде болгон 800,0 ч.м жер аянтын автоууналарга май куюучу ишкана багытына  өзгөртүлсүн.

5.      Атуул Акбаржонов Турсунмахаматжон Акбаржоновичтин өзүнүн менчигинде болгон 800,0 ч.м жер тилкеси комерциялык багытка-дүкөн тегирмен жана курулуш материалдары чыгаруучу ишканага багыты  өзгөртүлсүн.

6.      Атуул Жоробаева Махпузахон Абдулкаримовнанын өзүнүн менчигинде болгон 218,0 ч.м жер тилкеси кафе куруп иштетүү үчүн багыты комерциялык багытка  өзгөртүлсүн.

7.      Атуул Мирамов Каримжон Халдаровичтин  өзүнүн менчигинде болгон 71,0ч.м жер тилкеси ашкана жана дүкөн куруп ишмердүүлүк кылуу үчүн багыты комерциялык багытка өзгөртүлсүн.

8.      Ушул токтомдун аткарылышын А.Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Ш.Гафаров жана айыл өкмөтүнүн жер адиси Ю.Сайтбаевдерге тапшырылсын.

9.      Токтом мыйзам негизинде аткарылсын.

10.  Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңешинин тиешелүү туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

А.Мирмахмудов айылдык                                       кеңешинин төрагасы:

 

 

Н. Халбуваев

 

 

Назад

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын А. Мирмахмудов айылдык Кенешинин V чи чакырылышынын

кезексиз XVII сессиясы

 

Т О К Т О М

Чапаев айылы

17-2

29.04.2015

 

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагынын Чапаев айылынын  Коргошун талаа участкасында жайгашкан Мирмахмудов атындагы толук эмес орто мектебинини стадионун реконстукциялоо жана заман бап типтүү жабык стадионгоо айлантыруу жөнүндөгү Коргошун талаа участкасынын жалпы чогулуш протоколун бекитүү жөнүндө

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагынын Чапаев айылынын  Коргошун талаа участкасында жайгашкан Мирмахмудов атындагы толук эмес орто мектебинини стадионун Коргошун талаа участкасынын элдерин демилгеси, ашар жолу менен  реконстукциялоо жана заман бап типтүү жабык стадионгоо айлантыруу жөнүндөгү Коргошун талаа участкасынын жалпы чогулуш протоколун бекитүү жөнүндө  А.Мирмахмудов атындагы айылдык кеңешинин кезектеги .сессиясы угуп  жана талкуулап

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.      Мирмахмудов айыл аймагынын Чапаев айылынын Коргошун талаа участкасындагы Мирмахмудов атындагы толук эмес орто мектебинин стадионун элдин демилгеси жана ашар жолу менен  реконструкциялап, заман бап типтүү жабык стадионго айлантыруу жөнүндөгү жалпы чогулуш протоколу бекитилсин.

2.      Стадионду реконструкциялоо үчүн кетүүчү керектүү иш кагаздарын даярдап берүү жагы А.Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтүннүн башчысы Ш.Гафаров, айыл өкмөтүнүн жер адиси Ю.Сайтбаев жана Чапаев айылынын айыл башчысы М.Исаковдорго тапшырылсын.

3.      Элдин демилгеси жана ашар жолу менен реконструкция болгон стадион,  А.Мирмахмудов атындагы толук эмес орто мектептин пайдалануусунан бош убакытта, Коргошун талаа жамаатына пайдаланууга уруксат берилсин.

4.      Токтом мыйзам негизинде аткарылсын.

Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө А.Мирмахмудов атындагы айылдык кеңешинин тиешелүү туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

А.Мирмахмудов айылдык                                       кеңешинин төрагасы:

 

 

Н. Халбуваев

 

 

Назад

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын А. Мирмахмудов айылдык Кенешинин V чи чакырылышынын

кезексиз XVII сессиясы

 

Т О К Т О М

Чапаев айылы

17-3

29.04.2015

 

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагында той-мааракелеринин өткөрүү боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагындагы той-мааракелерди өткөрүү боюнча билдирүү, ой пикирлерди угуп жана талкуулап комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө А.Мирмахмудов атындагы айылдык кеңешинин кезектеги сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.      .Мирмахмудов атындагы айыл аймагында той-мааракелеринин өткөрүү боюнча төмөндөгүдөй комиссиянын курамын бекитилсин:

Чапаев айылы:

Коргошун талаа айылы

1.      Абдувахидов Мухаммадсодик –мечит имамы,

2.      Мамадаипов Абдулхай – домком ,

3.      Батиралиев Мухтар –депутат

4.      Мамажанова Олтинай – көчө коммитети

5.      Артикова Мохира – жардамчысы

Беш-Тол айылы

1.      Абдамитов Музаффар – имам

2.      Моминов Ахмаджон – домком

3.      Абдиваитов Алижон- домком

4.      Каратаева Мавлуда – көчө коммитети

5.      Мамирова Турсуной – көчө коммитети

Уч  кемпир айылы

1.      Тораев Абдураим – депутат

2.      Сотволдиев Хошиятилло –имам

3.      Хосилова Мупазал – домком

4.      Ммажонова Минавархон – атынча

5.      Мамасаитова София – атынча

6.      Мамажонов Абдугапар – домком

Мирмахмудов көчөсү

1.      Собиров Махамасоли – имам

2.      Холматова Химоят – домком

3.      Аскаров Шавкат – көчө коммитети

4.      Иноятов Иброхим – домком

5.      Тохтасинова Машрабхон – көчө коммитети

6.      Холматова Маликахон –домком

 

С.Азимов көчөсү

1.      Мамасолиев Козимжон –имам

2.      Абдусалимова Мухтасар –көчө коммитети

3.      Мамадумаров Абдуманноб – домком

Арал Айылы

1.      Эсенкулов Ибрагим –имам

2.      Гулматов Абдырахман –жаштар коммитети

3.      Досаева Мукарам – аялдар кеңеши

4.      Бекиева уулкан – көчө коммитети

5.      Жороев Исроил – домком

6.      Турдукулов Солтон –депутат

Орто Арал

1.      Абаралиев Имарали –имам

2.      Арзыбаев Осмонали – депутат

3.      Молдобаев Артык – домком

4.      Дүйшөбаев Данияр –көчө коммитет

5.      Маматаева Насиба

Кара – Кохту

1.      Жээналиев Мамаьжан – домком

2.      Канназаров Эркинбек –жаштар коммитети

Капчыгай айылы

1.      Маткаримов Омурбек –депутат

2.      Исаков Исмаил – домком

3.      Кудайбердиев Жунус

4.      Токторбаева Жазгул

5.      Надирова Сайра

Киров айылы

1.      Махмуджанов Хакимжан –депутат

2.      Буванов Мамасидик –домком

3.      Толибжонов Муроджон –домком

4.      Мамажанова Тожихон – домком

5.      Махмуджонов Сайдилло –домком

Саховат участкасы

1.      Сулайманова Арофатхон –домком

2.      Усмонов Абдисалом –домком

Какырсай көчөсү

1.      Акилов Мирзакрам –домком

2.      Шералиева Насиба – атынча

3.      Шералиев Немат –депутат

4.      Рахмидинов Адил –имам

Акилов көчөсү

1.      Алибаева Хабибахон- атынча

2.      Мирзакаримова Олмасхон-домком

Аэропорт көчөсү

1.      Акрамжонов Махамадиброхим –домком

2.      Мадалова Гулмира –домком

3.      Анарбаев Хакимжон –домком

4.      Жамалова Жамилахон –домком

Ак-Шувак

1.      Мираев Обид –домком

2.      Зокиржонова Адолат –домком

Госсайиз көчөсү

1.      Мирзахамдамов Шукурулло –депутат

2.      Нематилло –имам

3.      Мамадалиева Муаззамхон –домком

4.      Содиков Хусанбой –домком

Барын айылы

1.      Тохтаев Абдиламид –депутат

2.      Турсуналиев Рустам – домком

3.      Исроилов Ибрахимжон –домком

4.      Исмонов Файзилиддин- имам

5.      Абдурахманова Рано –аялдар кеңеши

 

2.      А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагында той-мааракелеринин өткөрүү боюнча реалдуу карап, оптималдуу иштөө жүктөтүлсүн.

 

3.      Ушул токтомдун аткарылышын А.Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Ш.Гафаровго тапшырылсын.

4.      Токтом мыйзам негизинде аткарылсын.

 

Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңешинин тиешелүү туруктуу комиссияларына тапшырылсын

 

А.Мирмахмудов айылдык                                       кеңешинин төрагасы:

 

 

Н. Халбуваев

 

 

Назад

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын А. Мирмахмудов айылдык Кенешинин V чи чакырылышынын

кезексиз XVII сессиясы

 

Т О К Т О М

Чапаев айылы

17-4

29.04.2015

 

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагында АРИС программасынын АИД-3 долбоорун ишке ашыруу үчүн А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагынын денгээлинде конкурсттук коиссия түзүү жөнүндө

АРИС программасынын АИД-3 долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу, айылдардагы көйгөйлөрдү так аныктоо жана аларды иш жүзүндө ашырууда реалдуу кароо жана ошону менен бирге айылдардан топтолгон көйгөйлөрдү чечүүдө, оптималдуу пайдалануу үчүн айыл аймагынын деңгээлиндеги конкурстук комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө А.Мирмахмудов атындагы  айылдык кеңешинин кезектеги сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 

3.      АРИС программасынын АИД-3 долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу, айылдардагы көйгөйлөрдү так аныктоо жана аларды иш жүзүндө ашырууда реалдуу кароо жана ошону менен бирге айылдардан топтолгон көйгөйлөрдү чечүүдө, оптималдуу пайдалануу үчүн айыл аймагынын деңгээлиндеги конкурстук комиссиянын курамы төмөндөгүдөй бекитилсин.

 

1.      Халбуваев Насирулло- айылдык кеңешинин төрагасы

2.      Гафаров Шухрат – айыл өкмөтүнүн башчысы

3.      Исаков Маматкасым – Чапаев айылынын айыл башчысы

4.      Досмаматов Абдулазиз – Барын айылынын айыл башчысы

5.      Мирзакаримов Анварали – Киров айылынын айыл башчысы

6.      Эсенкулов Абдукалык –Арал айылынын айыл башчысы

7.      Дадабаев Абдухалим – А.Наваи орто мектебинин мугалими

8.      Боронбаева Мотабар – Беруни орто мектебинин директору

9.      Махамаджанов Нурилло – айыл активи

10.  Акбаржанов Турсунмахаммад – айыл активи

 

4.      Түзүлгөн комиссия курамына АРИС программасынын АИД-3 долбоорун ийгиликтүү ишке ашырууда айылдардан топтолгон көйгөйлөрдү реалдуу карап, оптималдуу пайдалануу жүктөтүлсүн.

 

5.      Ушул токтомдун аткарылышын А.Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Ш.Гафаровго тапшырылсын.

6.      Токтом мыйзам негизинде аткарылсын.

 

7.      Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңешинин тиешелүү туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

А.Мирмахмудов айылдык                                       кеңешинин төрагасы:

 

 

Н. Халбуваев

 

 

Назад

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын А. Мирмахмудов айылдык Кенешинин V чи чакырылышынын

кезексиз XVII сессиясы

 

Т О К Т О М

Чапаев айылы

17-5

29.04.2015

 

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагындагы жүргөн дайды,жолбун ит-мышыктарды атып өлтүрүлгөндөрдү жок кылуу үчүн (БЕККЕР) чумкурларды  жайыт жеринен кайрадан иштетүү үчүн жер ажыратып берүү жөнүндө

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагынын жайыт жерлерде жайгашкан азыркы күндө иштебей калган зооветеренардык күзөт посттору мал жуучу капкалар жана жугуштуу оорулар менен иландап өлгөн малдардын жана атып өлдүрүлгөн ит –мышыктардын денесин күйдүрүп жок кылуучу атайын (БЕККЕР)  чункурлар бар болчу, бирок азыркы учурда иштебей калгандыгына байланыштуу кайрадан ишке түшүрүү боюнча айылдык кеңешинин кезектеги сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.      А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагындагы жүргөн дайды,жолбун ит-мышыктарды атып өлтүрүлгөндөрдү жок кылуу үчүн (БЕККЕР) чумкурларды кайрадан иштетүү үчүн  жайыт жеринен ажыратып берилси.

 

2.      Токтомдун аткарылышы айыл аймагынын жайыт пайдаануучулары бирикмесинин төрагасы жана айыл өкмөтүнүн Вет врачына тапшырылсын

 

3.      Токтом мыйзам егизинде аткарууга алынсын

 

Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө А.Мирмахмудов атындагы айылдык кеңешинин тиешелүү туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

А.Мирмахмудов айылдык                                       кеңешинин төрагасы:

 

 

Н. Халбуваев

 

 

Назад

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын А. Мирмахмудов айылдык Кенешинин V чи чакырылышынын

кезексиз XVII сессиясы

 

Т О К Т О М

Чапаев айылы

17-6

29.04.2015

 

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагындагы «Жаш муун биримдиги» балдар бакчасынын сураныч катын канааттандыруу жөнүндө

А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагынын Киров айылында 2013-жылдын ноябрь айынан баштам «Жаш муун биримдиги мектепке чейинки билим берүү» мекемеси жамааттык негизде ачылып балдарга тирбия берип келип жатат. Азыркы күндө мекемеде 70 бала тарбияланат. Бала бакчада иштеп жаткан тарбиячылары эмгек акысын, балдардын тамак –ашын каражаттарын ата – энелердин жардамы менен каржыланып келе  жататкандыгына байланыштуу, балдарга тамак ашы жана материалдык техникалык жактан камсыздоо А.Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтү тарабынан каржыланып ал эми бала бакча кызматкерлеринэмгек акысын төлөп берүү үчүн айыл өкмөтүнүн  каражаты жетишсиз болгондугуна байланыштуу, бала бакча кызматкерлерин эмгек акысын   мамлекеттик каржылоосуна өткөрүп берүү боюнча айылдык кеңешинин кезектеги сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.      А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагындагы «Жаш муун биримдиги» балдар бакчасын материалдык техник базасын чындоо жагын А.Мирмахмудов  айыл өкмөтүнүн бюджетинен каржылансын.

2.      А.Мирмахмудов атындагы айыл аймагындагы «Жаш муун биримдиги» балдар бакчасын эмгектенген кызматчылардын эмгек акысын мамлекеттик каржылоосуна өткөрүп берүү жагы Ноокат райондук Билим берүү бөлүмүнөн суралсын.

3.      Токтомдун аткарылышын А.Мирмахмудов атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Ш.Гафаров жана финанс юөлүмүнүн башчысы Ш.Гаффаровдорго жүктөтүлсүн.

4.      Токтом мыйзам егизинде аткарууга алынсын

Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө А.Мирмахмудов атындагы айылдык кеңешинин тиешелүү туруктуу комиссиясына тапшырылсын

А.Мирмахмудов айылдык                                       кеңешинин төрагасы:

 

 

Н. Халбуваев

 

 

Назад