17.12.2014

ө- ң V XII

 

12-1-

ө- 15- 2014-

 

ө- өөү

2013-

өө ,

үү

өүөүү өүөү

ү ,

2014- үү

үү, үү

өөө өөү

үү.

 

үү ө өүөү ө- өөү 2013- өөүү ., үү 2013- . 2014- үү үү үү өүө 324- 1,2,3 өүөүү ө-

 

:

 1. ө- өөү 2013- өөүү . үү 2013- өүөүү . .
 2. ө- , 2014- 14- 11- , ө- өөүү 2014- үү өүөү 19508.3( ү ү ү) .
 3. өөүү .
 4. 2014- үү өөү 75 , 344- .
 5. ө- 2014- 1,2 ү 1,0 .
 6. 2013- 1472.4( ө ү ө ү) , ө- , 2014- 14- 11- , өүүүү.( ).
 7. үү 2014- үү 6048,3( ү ү) үүө .
 8. ө- өөүү өүүүүү 2013-2017- 2014- өөүү .
 9. 2014- өүөү ө- өөүү . .
 10. өөөөө, ө- , үөү.

 

ө- ө: . .


ө- ң 5- 12-

 

 

12-2-

 

 

ө- . 15- 2014-.

 

ө- үүөү өүө.

 

 

ө- ң , , , , , үү, 2014- 12- 11- , ө- ң

 

 

:

 

 

1. ң , , , 2014- 12- 11- үүөү .

.

2. үү үү ө- ө ., өөүө үүө .

 

3. өөөөө ө . .

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң V- XIII-

 

13-1-

 

 


ө- 07- 2014-

 

ө-

2014-

үү

өүүө.

 

 

 

ө- ң , , ң

 

:

 

1. ң , 2014- 12- 11-1- .

 

2. ө- 2014- үө өүөү 380 000 (ү ү ң) ө- ө . .

 

3. өөөү өөү үү, ң 2013- VI- 6-3- ө үүө .

.

4. ө- 2014- үө .

5. өөөөө ң , ө . .

 

.

 

 

 

ө- ң ө : . .

 

 

 

 

 

ө- ң V XIII

 

 

13-2-

 

ө- 07- 2014-

 

 

.

 

 

 

ө- өөүү үөүү ө- ң

 

:

 

1.ө- ө- үү үүү 2 940 217 ( ү ү )

10% () өөөү 294 022 ( ) үү өөү .

 

2. өүө өөүү . .

 

3. өөөөө , үөү.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- : .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң V XIII

 

 

13-3

 

ө- 07 2014-

 

 

ө- өө ө ө- ң

 

 

 

 

:

 

1. - 295700( ) ө .

 

2. . .

 

3. өөөөө ң , ө.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң өө: .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң V XIII

 

 

13-4

 

ө- 07 2014-

 

 

ө- өө ө ө- ң

 

 

 

 

:

 

 

1. ө- 2749528( ) 10% өөө 274953( ө ) ө .

 

 

2. . .

 

3. өөөөө ң , ө.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң өө: .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң xv

 

15-1-

 

 

ө- 17- 2014-

 

 

 

ө- өөүү 2015-2017- үө үү .

 

ң ,, үүү өөө ң ө- ң

 

:

 

1. ө- ң ,, үүү 2014- 16- 13-1- .( ).

 

2. ө- өөүү 2015-2017- үө өүөүү .

 

3. өөөөө ң ,, үүү .

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ,

 

 

 

13-1-

 

 

ө- 16- 2014-

 

2015-2017- ө-

өө

өө.

 

 

ң , , , ң -, :

 

 

:

 

 

 1. ө- өө 2015-2017- ө ө . ( )

 

2. ө- өө 2015-2017- ө

ө

, ө- ң

.

3. ө өөөө .

 

 

 

 

 

 

,

өө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

 

15-2-

 

ө- . 17- 2014-.

 

 

ө- ң өөөө өүөү үү .

 

 

ө - ң ң

 

:

 

1. ң 2014- 16- 6-1- ,

.

2. ө- ң өөөө өүөү өөүө өөөө өөүө :

 

- өөө өө,

- Өү өөө ,

- үү ң өөөө , , ,

- үү өөө ,

--Өө өөүө ,

-ө- ө- өөө .

 

3. өөөөө ң ө . .

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,, , , үү, ,,

 

 

6-1-

 

 

ө- 16- 2014-

 

 

ө- ң өөөө .

 

 

ң өөө ң -, ң

 

:

 

1. ө- ң өөөө өөүө өөүө :

 

- өөө өө,

-Өү өөө ,

- үү ң өөөө , , ,

- үү өөө ,

--Өө өөүө ,

-ө- - өөө .

 

2. үү ө- ң .

 

 

 

 

 

 

 

ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң xv

 

 

15-3-

 

ө- 17- 2014-

 

 

ө- ң өүө.

 

 

 

ө- ң .. үүү ң , ң

 

:

 

 

1. ң ,, үүү 2014- 16- 13-2- .

 

2. ө- ң өүүө . 2014- , өөүү үө 5000 ( ң) 60 000 ( ң) өө үүө .

 

 

3. өөүө үө өөүү ү . .

 

 

4. өөөөө ,, үүү ө . үөү.

 

 

 

 

 

 

ө-

ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

,, үүү

 

 

13-2-

 

 

ө- 16- 2014-.

 

ң .

 

 

ө- ң ,, үүү ң -,, , ң

 

:

 

1. ө- ң ң , өүүө , ,ө- ., 2014- өөүү үө , 5000 ( ң) 60 000 ( ң) өөү .

 

 

2. өөүө үө , өөүү ү . .

 

 

3. үү , ө- ң .

 

 

 

 

,. үү ө: .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

 

15-4-

 

ө- 17- 2014-

 

 

ө- үүөү өүө.

 

 

ң , , , өөө ң , ң

 

 

:

 

 

1. ө- ң , , , 2014- 14- 12-1- .

 

2. ө- , үүөү үү .

.

3. , өөүө ө- ө . .

 

4. өөөөө , , , үөү.

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , ң

 

12-1-

 

 

ө- 14- 2014-.

 

 

ө- өөүү , үүөү үүү .

 

 

ң , , ң -, , ң

 

:

 

 

1. ө- , үүөү , үү . өөүө ө- .

 

2. ө- , өөүү 0,11 өөүө үүө .

 

3. ө- , , , . , өөүө үөү, өөүө үөү.

.

3. үү ө- ң .

 

 

 

, ,

ө: ..

 


ө- ң

 

 

15-5-

 

 

ө- 17- 2014-

 

 

ө- өөүү өүө.

 

 

ө- ң , , , ң

 

:

 

1. ң , , 2014- 14- 12-1- .

 

2. ө- , өөүү 0,11 , өөүө, үүө .

 

3. өөөөө, , , .

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , ң

 

12-1-

 

 

ө- 14- 2014-.

 

 

ө- өөүү , үүөү үүү .

 

 

ң , , ң -, , ң

 

:

 

 

1. ө- , үүөү , үү . өөүө ө- .

 

2. ө- , өөүү 0,11 өөүө үүө .

 

3. ө- , , , . , өөүө үөү, өөүө үөү.

.

3. үү ө- ң .

 

 

 

, ,

ө: ..

 

 

 

 

ө- ң

 

15-6-

 

ө- 17- 2014-

 

 

ө- үүү өүө.

 

 

ө- ң , , , ң

 

:

 

 

1. ң , , 2014- 14- 12-1- .

 

2. ө- , , , .

 

3. , өөүө .

 

4. өөөөө ң ,,, .

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , ң

 

12-1-

 

 

ө- 14- 2014-.

 

 

ө- өөүү , үүөү үүү .

 

 

ң , , ң -, , ң

 

:

 

 

1. ө- , үүөү , үү . өөүө ө- .

 

2. ө- , өөүү 0,11 өөүө үүө .

 

3. ө- , , , . , өөүө үөү, өөүө үөү.

.

3. үү ө- ң .

 

 

 

, ,

ө: ..

 

 

 

 

ө- ң

 

 

15-7-.

ө- 17- 2014-

 

 

ө- .

 

 

ө- өөүү үөүү ө- ң

 

 

:

 

 

1. ө- -ң үү үүү 2 371 000 ( ү ү ң) , 10% өөү үү 237 100 ( ү ң ү) өөүү үү үө өүү .

 

2. , өөүү ү . .

 

3. өөөөө ң ,, үүү үөү.

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ө- ң V XV

 

 

15-8-

 

ө- 17- 2014-

 

ө- өөүү үү 2014- IV өүө 1 500 000( . ү ң) 2014- II өүө.

 

 

ң ,, үүү ң , ң

 

:

 

 

1. ө- , өөүү үү 2014- IV өүө 1 500 000 ( ү ң) 2014- II .

 

 

2. өөөөө ,, үүү .

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

 

 

16-1-.

 

 

ө- 16- 2014-

 

 

ө- 2014- .

 

 

ө- , өөүү ү ң

 

:

 

 

1. ө- 2014- өүө ө- өөүү . .

 

 

2. ө- өөүү 2014- , өүөүү , өөүү ү . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

 

 

16-2-.

 

 

ө- 16- 2014-

 

ң .

 

 

ң , өөүө ң ө- ң

 

 

 

:

 

 

1. ө- ң , 2014- 15- 13-2- .

 

2. ө- , -, өү, , ң үү үү .

 

3. ң үү өөүө, өөүү . өөүү үү .

 

4. өөөөө ң , .

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , ң

 

13-2-

 

ө- 15- 2014-

 

ң .

 

 

 

 1. ө- , өү, ң үүө .

 

 1. өөүө, өөүү . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ,

ө: ..

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

 

 

16-3-

 

 

ө- 16- 2014-.

 

ө- өөүү 2014- 14 - үүү өүө.

 

 

ө- ң -, , ң

 

 

:

 

 

1. ө- ң , 2014- 15- 13-1- .

 

2. ө- өөүө өүүүү , өө үү , ө .

.

3. өөүү үүө .

 

4. үү үү .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

, , ң

 

13-1-

 

ө- 15- 2014-

 

ө- өөүө .

 

 1. ө- өөүү өүүүү , үүө өө үү , ө .

 

 

 1. өөүө, өөүү . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ,

ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

 

 

16-4-

 

 

ө- 16- 2014-.

 

.

 

 

 

ө- өүөү, ң ,-, үү өөө ң, -, , ң

 

 

:

 

1. ө- ң ,-, үү 2014- 15- 7-1- .

 

1. ө- , , , .

.

2. үү , үү өүүө .

 

3. өөөөө , ң ,,, үү .

 

 

 

 

-

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , , -, үү, , , ,

 

 

7-1-

 

 

ө- 15- 2014-

 

 

өүө.

 

 

 

ң -, ,

 

 

:

 

 

 

 

1. 2- , , , .

 

 

2. үү , ө- ң .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,-,

, үү

ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

 

 

 

17-1-.

 

 

ө- 02- 2014-

 

 

 

ө- өөүү 2014-

өүүө

өөүүөү үү .

 

 

 

ө- ң ң , ө- ң

 

:

 

 

1. ң ,, үүү 2014- 1- 15-1- .

 

 

2. ө- өөүү 2014- өүүө өөүө өөүүөү үүө .

 

 

3. үү өүүө өөүүөү үүө өөүү ү . .

 

 

4. өөөөө ң .

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

ө- ң

 

17-2-.

 

 

ө- 02- 2014-

 

 

 

ө- , өөүү үү үүө

өөүүөү

үү өүө.

 

I. ө- үүө өөүө өөүүө :

 

1. ө ң - ..

2. ө - ..

3. , өөүү - ..

 

/ӨӨ/:

4. ө- өөүү - ..

5. ө- өөүү - ..

6.ө- өөүү ү -.

7.ө- өөүү - .ң.

8.ө- өөүү - .

9. ө- өөүө .

10. - ..

11. - ..

12. ө- ң - ..

13. Өөү өүү - ..

 

II. ө- , үү үүө ө . үөөүө .

 

III. ө- өөүү үүө үү үөүү ң өөүө .

 

IV. өөөөө , ө- ң ө . үөү.

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

ө- ң

 

 

17-3-.

 

 

ө- 02- 2014-

 

 

2014- 15- 1-10-763- , ө- өөүү 2014- 30- 338- .

 

 

ң -, , ө- ң

 

 

:

 

 

 1. ө- ң 2014- 1- 8-1- .

 

 1. ө- -үү -Өө () үү үү үү ө- өөүө .

 

 1. өөөөө ң ө . .

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң

 

18-1-

ө- . 09- 2014-.

 

ө- 2014-2015- ү-

үүүүө өөө өө үүүүү өүө.

 

ң -, , ө- ң

 

:

 

1. ө- 2014-2015- ү- үүүү, өөө өө үү үүүүү үүүү.

2. өөө , өүүүө .

3. үү өөөү өү үү өү , үүүү өүү өөөөө, ң , өөүө үү .

4. үөөө үү өүү , үүүүү үүүү ң өөүө .

5. өөө өө, үөүү - үөү.

6. 9-00 ө 18-00ө , 9-00ө 16-00ө өүүө өүө үү өөүө ң .

7. - үүү, өөү .

8. ө- 3 ,3 өүүүү , ң үү өөүө, , үү ң үү .

9. өөөөө ң ө . .

 

ө- ң ө: ..

 

 

 

ө- ң

 

 

18-2-.

ө- 09- 2014-

 

415--ң ң

.

 

 

ө- ң өөө ң , ө- ң

 

:

 

 1. ө- ң 2014- 1- 8-2- .

 

2. ө- 415--ң ң өөүүө , ө , үү .

 

3. өөөөө ң ө . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ө- ң ө: ..